Almena Cooperativa Feminista

Tenim una missió

Els nostres objectius estratègics

Descobreix com ho aconseguirem

Previous

Next

Home

Almena Cooperativa Feminista
per la plena llibertat de les dones i de les persones que no s’ajusten als models de gènere tradicionals

Des d’una perspectiva feminista, intercultural i interseccional treballem en dos eixos estratègics:

La comunicació amb perspectiva de gènere

L’abordatge estratègic de les violències masclistes contra les dones i les persones LGTBI