Acompanyant a la incorporació de persones referents de gènere i violències masclistes a Justícia Juvenil

Acompanyant a la incorporació de persones referents de gènere i violències masclistes a Justícia Juvenil
18 desembre 2021 Almena Cooperativa Feminista

Aquest acompanyament comença el 2019, amb el procés d’elaboració de la Guia per Incorporar persones referents de gènere i de violències masclistes al sistema de Justícia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, que defineix de forma participativa les competències, funcions i tasques d’aquesta nova i innovadora figura.

Després de la pausa forçada del 2020 a causa de la pandèmia, aquest 2021 hem entrat de ple en la fase d’implementació de la figura, a través d’una formació especialitzada per a la vintena de persones nomenades com a referents, i que representen els diversos àmbits i territoris de la Justícia Juvenil a Catalunya. Aquesta formació de 20 hores, organitzada per l’Observatori Català de la Justícia en Violència Masclista i la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil,  a càrrec d’Almena Cooperativa Feminista i amb la col·laboració de professionals de diferents disciplines i entitats, ha facilitat el desenvolupament de les competències tècniques necessàries per tirar endavant les seves funcions com a referents, tot creant un espai d’identificació i suport mutu que ha creat consciència de comunitat i xarxa.

S’ha reflexionat sobre com la institució segueix reproduint desigualtats de gènere i discriminacions cap a les persones LGBTI, i com això afecta tant als i les joves que passen per a la institució, com a les persones professionals que hi treballen. S’han pensat conjuntament estratègies i elements de canvi. També ha estat una oportunitat per visibilitzar la necessitat urgent de millorar la detecció i abordatge de les  violències masclistes, viscudes per les noies i exercides pels nois, així com els possibles assetjaments que es donen dins del equips professionals.

Paral·lelament a les activitats formatives del grup de referents, s’ha donat continuïtat al treball amb el Grup Motor, grup format per persones amb càrrecs de responsabilitat dins de la institució i que es reuneix des del 2019, per a fer seguiment i impulsar la implementació real de la figura de referent, i el seu encaix, en les responsabilitats i tasques dels diversos serveis i territoris de la Justícia Juvenil.

De cara a 2022 manca molta feina per fer en la implementació d’aquesta figura i per això és molt important la ferma implicació de la institució, i en aquest sentit és una bona noticia que aquest procés es reconegui i es reculli dins del Pla de Govern de la XIV legislatura. Cal que les persones referents tinguin temps per desenvolupar la seva feina, que les seves funcions encaixin dins de les planificacions dels equips, i que tota la institució les recolzi i es corresponsabilitzi de la promoció d’una perspectiva de gènere en el treball amb els i les joves, i entre les mateixes persones professionals. Per tot això, Justícia Juvenil està treballant de cara a 2022 en ampliar la formació, i acompanyar a serveis i referents en la planificació de la seva nova feina, atenent les particularitats de cada servei i de cada territori.