Decàleg: un Pacte contra els Drets Humans

Decàleg: un Pacte contra els Drets Humans
12 desembre 2023 yvonnefuertes

La proposta de Pacte Europeu de Migracions i Asil (PEMA) que la Unió Europea vol anunciar les pròximes setmanes és contrària als Drets Humans perquè inclou:

1. Fronteres com a espais on no aplica la legalitat. La proposta de Pacte permetrà crear una ficció de no-entrada segons la qual les persones que entrin per vies irregulars a Europa no es consideraran a territori europeu, tot i haver-hi arribat de facto. El “procediment previ a l’entrada” convertirà definitivament les fronteres en llimbs legals i normalitzarà una política de hotspots o punts calents, com els ja existents a Lesbos o les Canàries, que força les persones que arriben a Europa a ingressar en centres aïllats en zones remotes, en condicions semblants a la detenció i sense accés a la necessària assistència jurídica, mèdica o psicosocial.

2. Més discriminació i menys garanties d’accés a l’asil. L’aplicació del “procediment en frontera” implicarà que persones que necessitin demanar asil ho hagin de fer des de la frontera, en terminis accelerats i amb menys garanties legals. Aquest procediment serà obligatori per nacionals de països amb una taxa de reconeixement baixa i aplicarà, fins i tot, a persones en situació especialment vulnerable, incloent-hi infants i famílies. Aquesta mesura vulnera el principi de no discriminació i és contrària a l’obligació legal d’analitzar individualment cada sol·licitud de protecció internacional.

3. Normalització de les detencions massives, fins i tot de menors. A la pràctica, els nous procediments fronterers obligaran les persones migrades a romandre en condicions de privació de llibertat durant un temps de fins a sis mesos, en espais fronterers o zones de trànsit i sense mesures de protecció efectives. La proposta de Pacte promou detencions de famílies i infants a partir de 6 anys durant llargs períodes de temps, en dispositius de detenció sense especificar.

4. Un sistema indiscriminat d’expulsions exprés. La proposta de Pacte utilitza els conceptes de “tercer país segur” i de “país d’origen segur” per denegar sol·licituds de protecció internacional segons nacionalitat i per limitar l’accés a procediments d’asil justos. La definició de “tercer país segur” queda diluïda i a discreció de cada estat membre sense garanties que les persones siguin protegides vulnerant així el principi de no devolució. En els casos de denegació, el Pacte activa la “directiva de retorn immediat”, que permetrà allargar la detenció i accelerar la deportació, fins i tot de persones en procés d’apel·lació.

5. Més pressió als països d’arribada a la Unió Europea que, com Espanya, ja assumeixen un major esforç d’acollida. Lluny de crear un mecanisme de corresponsabilitat entre els 27 estats membres per a la reubicació de persones sol·licitants d’asil, la proposta de Pacte manté l’obligatorietat de demanar asil només al primer país d’arribada i allarga la responsabilitat d’aquests estats. Això obstaculitza la reunificació familiar i agreuja la ineficiència i la desigualtat entre els sistemes d’asil dels diferents estats de la UE.

6. Un sistema injust de solidaritat a la carta. En lloc d’establir un sistema obligatori que permeti reubicar les persones refugiades en el conjunt del territori europeu i repartir responsabilitats entre països per complir les obligacions d’acollida, el Pacte estableix un sistema flexible que permet pagar per no acollir. Així, alguns països podrien evitar les seves obligacions de protecció internacional i finançar a canvi, amb 20.000 euros per persona rebutjada, deportacions i accions de control fronterer, fins i tot, a tercers països.

7. Via lliure als països de la Unió Europea per saltar-se les obligacions internacionals. Amb l’aplicació del ‘Reglament de Crisis’, el Pacte permetrà als estats al·legar una situació de “crisi”, “instrumentalització” o “força major” per incomplir encara més les seves obligacions d’acollida. Tot i que no es defineix què s’entén per situació de crisi, instrumentalització o força major, aquest mecanisme amplia les derogacions i les excepcions al dret d’asil, erosiona el ja precari sistema d’asil europeu, i converteix la gestió migratòria en la gran excepció per als drets humans.

8. Més criminalització de les persones que migren. El Pacte consolida un enfocament securitari de les polítiques migratòries de la Unió Europea. Enforteix el paper i els recursos de Frontex com a agència responsable del control fronterer. Persegueix a aquelles persones o organitzacions que incitin, segons la UE, a entrar a Europa sense autorització i augmenta les penes a persones acusades de tràfic d’éssers humans que sovint no són res més que un membre més del grup de persones en migració. A més, el Pacte preveu la possibilitat de reintroduir controls a les fronteres interiors de la UE.

9. Eines digitals per a la vigilància massiva de les persones migrades. Mitjançant la reforma d’EURODAC (la base de dades europea de persones migrades i sol·licitants d’asil), el Pacte permetrà diversificar i augmentar la recollida de dades especialment sensibles i que han d’estar absolutament protegides, com ara dades biomètriques de la cara, fins i tot d’infants de sis anys. A més, el Pacte permetrà creuar aquesta informació amb dades policials, la qual cosa promourà el perfilament i discriminació racial.

10. Evita l’aplicació de vies legals i segures i delega la gestió migratòria a tercers països. El Pacte reforça la tendència europea d’externalització de les fronteres, que implica delegar la gestió de les migracions en altres països a canvi de beneficis comercials i acords de cooperació condicionada. La Unió Europea i els seus membres pacten amb països com Líbia, Tunísia, Níger o el Marroc a canvi d’evitar, costi el que costi, les arribades a Europa. Per contra, l’aplicació de vies legals i segures que possibilitin la migració regular i amb garanties és una peça inexistent al Pacte, que no inclou cap mesura per evitar les vulneracions de drets i les morts en les rutes migratòries d’accés a Europa, ni per erradicar la violència institucional a les seves fronteres i un cop a dins.

 

Elaborat per: Organitzacions contra el Pacte Europeu de Migració i Asil.

Signa el manifest contra el Nou Pacte Europeu de Migració i Asil.

Crèdits imatge: Reuters