Engeguem un nou projecte: “Tras la puerta”

Engeguem un nou projecte: “Tras la puerta”
27 agost 2018 Almena Cooperativa Feminista
Engeguem un nou projecte: ‘Tras la puerta’

Visibilitzar i millorar la comunicació de les violències que travessen les treballadores de la llar i de les cures. Aquest és l’objectiu del nou projecte impulsat per Almena Cooperativa Feminista amb el suport d’Oxfam Intermón. Tras la puerta busca donar a conèixer les diferents vulneracions de drets que viuen les treballadores de la llar i les cures, sovint derivades del racisme, el masclisme i la violència institucional. Es tracta d’incrementar la sensibilització de la ciutadania i promoure així un canvi positiu en la situació laboral i personal d’aquestes dones.

El disseny del projecte situa les treballadores de la llar i les cures al centre de la reflexió. Elles són les protagonistes de les diferents fases del projecte, i és la seva experiència la que guia l’anàlisi i la creació de coneixement.

Durant el mes de juliol, Tras la puerta ha donat els seus primers passos. Gràcies a la col·laboració de Mujeres Pa’lante, hem pogut participar en un grup de discussió amb aproximadament 25 treballadores de la llar i les cures. A través de l’anàlisi conjunt de textos periodístics, hem aprofundit en el coneixement de la realitat d’aquest sector i hem començat a apuntar idees perquè la comunicació esdevingui un vehicle de transformació.