PRENSA: Presentació de l’informe ‘Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista’ al Parlament

PRENSA: Presentació de l’informe ‘Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista’ al Parlament
4 diciembre 2018 Almena Cooperativa Feminista