Guia de la UGT de Catalunya per a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista

Guia de la UGT de Catalunya per a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista
11 març 2022 Almena Cooperativa Feminista
Guia de la UGT de Catalunya per a l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista

Després de mesos de preparació, aquesta setmana es va realitzar la presentació pública de la “Guia de la UGT de Catalunya per a l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista. Igualtat, també en el llenguatge”, on hem participat com autores dels continguts i acompanyant tot el procés.

El llenguatge és la capacitat humana que conforma el pensament i, com a tal, no es pot separar de l’ordre social en què vivim ni tampoc de les idees, imatges i construccions mentals amb què hem crescut. El llenguatge, per tant, reflecteix l’androcentrisme que impregna la nostra societat. Ara bé, no hem d’oblidar que evoluciona segons les necessitats i els valors de cada època i que és, doncs, flexible. Això fa que sigui un dels recursos clau per combatre les desigualtats per raó de gènere, ètnia o procedència, entre altres eixos. I és que, a través de la llengua, ens construïm, socialitzem i interpretem el món d’una determinada manera.

Coneixedora d’aquesta premissa, la UGT ha fet un pas històric en el nom de l’organització, una petició reivindicada des de feia temps, especialment per part de membres que no s’hi sentien incloses. Així, no només s’hi ha incorporat el femení, sinó que s’ha optat per posicionar-lo al capdavant: Unió General de Treballadores i Treballadors, precisament, per corregir els anys d’invisibilització de la lluita de les companyes pels drets sindicals.

La guia es planteja com un document viu, com ho és la llengua, i una eina fàcil d’aplicar en el dia a dia de les tasques sindicals.

Si en vols saber més, pots descarregar la guia en PDF a: https://bit.ly/3IYvcKk