La Barcelona feminista, en un mapa

La Barcelona feminista, en un mapa
29 octubre 2018 Almena Cooperativa Feminista
La Barcelona feminista, en un mapa

El passat 24 d’octubre Almena Cooperativa Feminista va presentar al Consell de Dones de Barcelona els resultats d’un projecte que té com a objectiu identificar, conèixer i visibilitzar les entitats i grups feministes i de dones de la ciutat de Barcelona. Es tracta d’un estudi realitzat per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, tramitat via concurs públic.

Els resultats de l’estudi s’han plasmat en dos productes diferents. D’una banda, s’ha elaborat un informe que recull les característiques de les entitats i grups feministes de Barcelona, i com és la seva participació, interessos i aliances. El document pretén ser una eina que faciliti al consistori barceloní el disseny d’accions destinades a fomentar noves aliances entre entitats i millorar la participació d’aquestes en la política pública municipal.

D’altra banda, també s’ha desenvolupat una eina tecnològica: un mapa web de les organitzacions feministes i de dones de la ciutat. El mapa permet fer cerques d’entitats i col·lectius, amb filtres per districtes, àmbits d’activitat i tipus d’accions que realitzen. Vol ser una eina multiplicadora, que faci visible la tasca feminista que es desenvolupa a tota la ciutat i que posi a l’abast de qualsevol internauta informació sobre la xarxa existent. Així, es pretén apropar aquestes entitats i col·lectius a la ciutadania i, també, a altres organitzacions de l’economia social i solidària.