La perspectiva feminista en les acollides: un compromís pendent amb les dones i les seves famílies

La perspectiva feminista en les acollides: un compromís pendent amb les dones i les seves famílies
23 desembre 2022 Almena Cooperativa Feminista

Després de mesos de preparació, el passat 20 d’octubre de 2022, es va realitzar el seminari “Com incorporar la perspectiva feminista als processos d’acollida? Claus d’anàlisis i experiències transformadores”, al marc del projecte de cooperació internacional: “Acollides Feministes: transformem juntes”, fet per Formación y Capacitación A. C. a Mèxic i Almena Cooperativa Feminista i Creación Positiva a Catalunya i finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

Aquesta trobada va tenir com a objectiu conèixer millor les perspectives i els components principals del model d’acompanyament integral de FOCA A. C. a Mèxic i, alhora, identificar pràctiques i elements de transformació en clau feminista, interseccional i de drets al model d’acollida a Catalunya. Per a això, es va realitzar una primera part d’exposició-reflexió a càrrec de les companyes de FOCA A. C. i d’expertes en la matèria. Després es van obrir dos espais de treball amb les participants per a reflexionar conjuntament i compartir aquelles limitacions i necessitats respecte a les acollides.

 

Quines reflexions van sorgir?

Van ser moltes les preguntes i reflexions de la jornada, la qual cosa va evidenciar la necessitat de generar espais de trobada entre organitzacions, entitats i institucions que treballen en acollida més sovint. Algunes de les principals idees que es van constatar, tenen a veure amb la feminització de les migracions, i la necessitat que existeixin polítiques públiques que tinguin en compte el gènere. També es va parlar de la necessitat de revisar, avaluar i millorar la llei catalana 10/2010 d’acollida de persones immigrades i retornades. Aquesta norma es va considerar com a limitada, bàsica i unidireccional perquè l’accés a la cartera de serveis sectorials sense un acompanyament adequat, és insuficient.

“Aquestes polítiques restrictives que violen sistemàticament drets no són invents que neixen per si mateixos, tenen a veure amb situacions generals. La política de desgast de fer-te donar tres voltes, no resoldre res, anar a cinc serveis, és un dels elements que la política implementa perquè les persones ja no vengen. Aquest tipus de coses són les que hem d’anar resolent, i les podem anar resolent si ens continuem ajuntant per a enfortir la nostra agència i aconseguir que s’ofereixin acollides amb perspectiva feminista”. – Alejandra Elizalde, Formación y Capacitación A.C. Extracte de la ponència realitzada al seminari “Acollides Feministes

També es va apuntar directament a la llei d’estrangeria 4/2000 (estatal), com un element que bloqueja el gaudi i exercici dels drets humans de la població migrada i que, al seu torn, condiciona tot l’abordatge de l’acollida. Es va considerar una llei colonial, racista, eurocèntrica i classista.

“Hi ha un discurs culturalista, que tot el que ens passa és per culpa de la nostra cultura, la nostra religió, els nostres homes, els nostres orígens. Mai es parla del context o de les condicions que trobem al país de destinació, com la llei d’estrangeria, la mirada social, el discurs dels mitjans de comunicació, el discurs dels polítics. Llavors, ens trobem amb persones que ens miren des d’un lloc de superioritat i prepotència. Moltes vegades ens volen salvar, modernitzar i jo també dic “domesticar”. Què passa quan ens trobem amb alguna d’aquestes coses? Perquè ens retirem d’aquests espais (…) Et retires perquè et sents l’objecte que ha d’assumir un itinerari ja dissenyat des de fora per a tu”. Fatiha El Mouali Unitat contra el Feixisme i el Racisme. Extracte de la ponència realitzada al seminari “Acollides Feministes”.

La “integració” és un dels pilars de l’acollida a Catalunya. Aquest terme es planteja com una adaptació a la cultura de destinació que nega el capital social i cultural d’origen, per tant, no facilita la construcció d’una història comuna on les dones migrades també siguin protagonistes. Tal com es va comentar al seminari, la integració tal com s’està concebent en molts espais esborra i invisibilitza molts dels sabers i històries de vida de les dones migrants, la qual cosa té un clar impacte en la seva subjectivitat i en la seva experiència a l’hora de deixar els seus països.

 

Què fer front a aquestes desigualtats?

Una de les principals alternatives per a transformar els processos d’acollides de dones migrades, és incloure la perspectiva interseccional en les polítiques per a deixar d’estandarditzar l’acollida, i pensar des de la diversitat que la compon.

Una altra alternativa és la inclusió de la perspectiva comunitària en l’acollida, per abordar aquests processos de manera col·lectiva i així generar efectes cohesionadors i participatius. Es va apuntar a una presa de consciència i responsabilitats col·lectives en l’àmbit social.

“aquesta persona no sent que està participant, si no se sent part i si no sent i que està sent reconeguda com a persona subjecta dels seus drets, com a ciutadana”. – Sara Cuentas – Red de migración, género y desarrollo. Extracte de la ponència realitzada al seminari “Acollides Feministes”.

Finalment, es va ressaltar la necessitat de formar i capacitar en perspectiva antiracista i decolonial a totes les professionals del servei d’acollida, tant públics com privats, i promoure la contractació de persones migrants i racialitzades al sistema d’acollida i asil, per a generar referents més pròxims i fer el procés d’acollida més conscient de les necessitats reals que les persones tenen. Això permetria evitar la revictimització com el biaix racista en l’atenció i acompanyament.

Les migracions i les acollides de dones i les seves famílies, representa un desafiament enorme. Els processos migratoris estan canviant i les migracions són cada vegada més diverses, no només d’origen, sinó de projectes. Justament al seminari es va constatar la necessitat d’abraçar aquesta diversitat i donar solucions reals a tots els perfils migratoris.

“La interculturalitat és molt interessant, però cal valorar també en quina mesura el seu ús és realment transformador o simplement són paraules. Cal traduir aquesta interculturalitat en mesures concretes (…) Les acollides han de ser cada vegada dispositius amb perspectiva de gènere i menys individualitzats entenent que no estem enfront d’un perfil únic”. – Sonia Parella Rubio – Grupo GEDIME/CER-Migracions (UAB). Extracte de la ponència realitzada al seminari “Acollides Feministes”.

Al seminari van participar al voltant de 50 persones de fins a 30 entitats. Aquesta gran varietat va permetre un ric intercanvi i diàleg des de diverses mirades. Arran d’aquestes reflexions i d’un treball de camp realitzat als pròxims mesos, es desenvoluparà una eina amb elements clau per a millorar els processos d’acolliment de les dones i les seves famílies al  context català, buscant incidir políticament en l’àmbit local, català, estatal i europeu.