La Xarxa de Comunicació Feminista entra en la fase de col·laboració amb els mitjans de comunicació

La Xarxa de Comunicació Feminista entra en la fase de col·laboració amb els mitjans de comunicació
2 gener 2019 Almena Cooperativa Feminista
La Xarxa de Comunicació Feminista entra en la fase de col·laboració amb els mitjans de comunicació

En el marc del projecte de la Xarxa de Comunicació Feminista (XCF), entre els mesos d’abril i novembre hem estat duent a terme formacions grupals i assessoraments individualitzats per a les entitats. Després d’aquesta fase de capacitació, actualment el projecte se centra a reforçar la col·laboració entre entitats i mitjans de comunicació, per tal de promoure una comunicació i un discurs feministes.

Al llarg del desenvolupament del projecte, s’ha intentat donar resposta a necessitats identificades en la diagnosi realitzada durant la primera fase del programa. Ara, el treball es focalitza en la realització de diverses trobades entre entitats de la XCF i mitjans de comunicació. L’objectiu: augmentar la visibilitat de l’agenda i de les reivindicacions de les entitats de la XCF als mitjans de comunicació.