Necessitem una persona experta en comunicació i una consultora experta en violències masclistes

Necessitem una persona experta en comunicació i una consultora experta en violències masclistes
25 gener 2023 Almena Cooperativa Feminista

L’equip d’Almena està en creixement, per això busquem dues persones per a dos llocs de treball. El primer, és una persona experta en comunicació

Quines funcions exerciràs?

 • Co-coordinaràs l’estratègia comunicativa d’alguns dels projectes de major abast de la cooperativa (alguns de caràcter internacional), que se centren en la promoció dels drets de les dones, la millora de la prevenció i l’abordatge de les violències masclistes, i la promoció de la transversalització de la perspectiva de gènere.
 • Elaboraràs i faràs seguiment dels plans de comunicació dels projectes.
 • Construiràs continguts per a la pàgina web i les xarxes socials amb la finalitat de comunicar i donar difusió als projectes en els quals es treballi.
 • Redactaràs notícies, articles, comunicats, notes de premsa.

També t’ocuparàs de tota la comunicació de la cooperativa, que inclou, entre altres:

 • Gestió, seguiment i elaboració de continguts de xarxes socials i pàgina web
 • Elaboració de materials comunicatius de l’entitat, memòria de l’entitat, etc.
 • Elaboració de notícies i articles, i relacions amb mitjans de comunicació.

Tota la informació sobre la plaça a: https://criteriarrhh.talentclue.com/es/node/93897338/4590

 

El segon, una consultora experta en violencias machistas.

La persona a incorporar s’encarregarà de co-coordinar i executar un projecte sobre l’observatori de violència institucional.

Entre les seves funcions estarà:

 • Construcció de marc conceptual, normatiu i polític sobre violència institucional
 • Organització d’activitats per al desenvolupament del projecte
 • Seguiment d’indicadors sobre dades identificades, anàlisis de dades i redacció d’informes
 • Elaboració de memòries del projecte

També co-coordinarà i executarà projectes de consultoria de violència masclista i de perspectiva de gènere, com l’elaboració de protocols i eines, materials o sessions formatives i assessoraments a organitzacions i entitats públiques.

Tota la informació sobre la plaça a https://criteriarrhh.talentclue.com/es/node/93896789/4590