Per una Directiva en la qual estiguem totes

Per una Directiva en la qual estiguem totes
18 desembre 2023 yvonnefuertes

Des d’Almena Cooperativa Feminista ens sumem a l’acció impulsada per AIETI, així com altres tantes organitzacions de dones migrants a Espanya, compartint la nostra preocupació per una futura Directiva sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica en la qual no s’està incloent la protecció de les dones migrants que enfronten violència en les seves diferents formes, manifestacions o àmbits, independentment de la seva situació migratòria, garantint el seu dret a una vida lliure de violència i discriminació en tots els països de la Unió Europea (UE).

Recollint el comunicat oficial, “voldríem cridar l’atenció sobre el llenguatge de la proposta de la Directiva la qual utilitza el terme “dones migrants indocumentades”. En aquest sentit, considerem que aquest no és un llenguatge apropiat i concorde als drets humans, i que més aviat, s’ha de posar l’accent en la situació administrativa o migratòria de les dones, més que assenyalar-les a elles com a “indocumentades”. Això és perillós, ja que se’ls hi adjudica un estatus legal de desprotecció i falta d’accés a la justícia. Les dones migrants i racialitzades i les dones migrants en situació administrativa irregular enfronten riscos, impactes i tenen necessitats específiques enfront de les diferents formes de violència de gènere que experimenten i que no estan recollides en la proposta de Directiva, incomplint l’estipulat pel Conveni d’Istanbul, ja que no es reconeixen formes de violència sexual com són la violació basada en el consentiment, assetjament sexual laboral, esterilització forçada, matrimoni forçat, la mutilació genital femenina o la tracta amb finalitats d’explotació sexual a causa de la intersecció entre els sistemes d’opressió com el masclisme i el racisme. En aquest sentit, no és suficient que s’inclogui a les dones migrants en situació administrativa irregular en el “suport específic per a les víctimes amb necessitats específiques i els grups en risc”, sinó que és transcendental que la futura Directiva apliqui juntament amb una perspectiva de gènere, un enfocament interseccional”.

S’insta la Unió Europea (UE) a:

  • Garantir serveis especialitzats d’atenció a les víctimes de VG, perquè les dones, incloses les dones migrants, tinguin accés a la informació, representació legal independent i de qualitat, refugis i accés a recursos econòmics.
  • Garantir que les dones migrants en situació irregular no s’enfrontin a un tracte discriminatori en els tribunals de família i processos de custòdia; rebent suport durant aquests processos amb informació, serveis d’interpretació i assessorament legal oportú.
  • Garantir una protecció efectiva enfront de la violència contra les dones salvaguardant les dades personals relatives a l’estatut de residència de la víctima (en casos de situació irregular) quan denúncia VG.
  • Garantir que cap persona sigui criminalitzada per ajudar a altres dones migrants víctimes de violència masclista o refugiades, entre altres per la provisió de béns o serveis sense obtenir guanys indeguts.
  • Garantir que els drets a la privacitat i a la protecció de dades personals – baluards de la democràcia i salvaguarda de molts altres drets – estiguin plenament garantits per a totes les persones, de conformitat amb la legislació de la UE, i que no es vegin minvats pel control migratori.
  • Garantir l’accés a la protecció i la justícia, la reparació integral per a totes les dones víctimes de delictes amb l’adequada implementació de les garanties de la Directiva de Víctimes, independentment de la seva situació migratòria, així com mitjançant la defensa de la posada en marxa efectiva de l’Estratègia de la UE sobre els Drets de les Víctimes.