PREMSA: Presentació de l’informe ‘Avaluació i propostes de millora dels circuits territorials de violència masclista’ al Parlament