PREMSA: Torrent defiende “actualizar” la ley catalana contra la violencia machista

PREMSA: Torrent defiende “actualizar” la ley catalana contra la violencia machista
19 novembre 2018 Almena Cooperativa Feminista