Presentem l’avaluació dels circuits d’abordatge de les violències masclistes al Parlament

Presentem l’avaluació dels circuits d’abordatge de les violències masclistes al Parlament
4 desembre 2018 Almena Cooperativa Feminista
Presentem l’avaluació dels circuits d’abordatge de les violències masclistes al Parlament

La sòcia d’Almena Cooperativa Feminista Júlia Vega ha comparegut aquest mes de desembre davant la Comissió d’Igualtat de les Persones del Parlament de Catalunya. Ho ha fet per presentar els resultats del projecte d’avaluació i elaboració de propostes de millora dels circuits territorials d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya.

Després de 10 anys de recorregut, el model actual de circuits territorials demana evolucionar. Si bé tots els territoris valoren positivament l’organització del treball en xarxa per abordar els casos de violències masclistes, a través dels circuits, és cert que hi ha moltes àrees que poden millorar-se.

En la seva intervenció, la Júlia Vega va deixar clara la necessitat d’impulsar el treball en xarxa de tots els serveis implicats en l’abordatge de les violències masclistes. I això requereix incorporar-lo al nou programa de govern, que ara s’està elaborant des de l’Institut Català de les Dones (ICD), amb una assignació pressupostària. A més, Vega va subratllar la importància d’aprovar un reglament per a tots els circuits d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya, que impulsi un nou model de treball en xarxa, més alineat amb la pràctica real. Igualment, la sòcia d’Almena va incidir en la importància d’establir aliances estratègiques entre l’ICD, la Direcció General de Famílies, el Departament de Salut i el Departament de Justícia, sobretot de cara a millorar la implicació dels serveis vinculats a aquests departaments en els diferents circuits. A més seria força important crear eines de comunicació que facilitin el treball en xarxa als territoris, com una web pels circuits que permetés intercanviar informacions, recursos, experiències i bones pràctiques, o un pla de comunicació que apropés els circuits als mitjans de comunicació i la ciutadania.