Acollides Feministes: Transformem Juntes

Acollides Feministes: Transformem Juntes

Des de febrer de 2022, treballem en el projecte “Acollides Feministes”, un projecte de cooperació internacional entre Catalunya i Mèxic, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El projecte busca contribuir al benestar de les dones, adolescents i infants en mobilitat, sol·licitants d’asil i refugiades, a la frontera Mèxic-Guatemala, especialment en el corredor Comitán-Huehuetenango. Col·laborem per a la millora de les condicions personals i socials, per garantir l’exercici ple dels seus drets, especialment, el dret a una vida lliure de violències. Alhora, aquest projecte busca adaptar les bones pràctiques que es realitzen en l’acollida que es fa a la frontera Mèxic-Guatemala, per replicar-les i generar impactes i transformacions en els processos d’acollides a Catalunya, Espanya. Actuem per garantir migracions amb drets i lliures de violències per a dones, adolescents i infants.

L’execució del projecte es dona paral·lelament en dos territoris: una part s’executa a Chiapas, Mèxic, i l’altra part es realitza a Catalunya, Espanya, gràcies al treball de 3 entitats: Formación y Capacitación A. C. (organització local a Mèxic), Almena Cooperativa Feminista (Barcelona) i Creación Positiva (Barcelona). Aquesta modalitat genera una rica i diversa xarxa de col·laboració i cooperació internacional que facilita intercanvis i aprenentatges mutus entre Llatinoamèrica i Europa. Alhora, això ens permet canviar les lògiques patriarcals i colonials que normalment traslladen o imposen els sabers des del Nord global al Sud global. Nosaltres, busquem transformar aquesta ruta, i generar espais col·laboratius i d’aprenentatges des del Sud global al Nord global.

 

Treballem amb 3 perspectives:

  • Perspectiva feminista: perquè partim de la base que les dones i les persones dissidents són subjectes, són agents, no són víctimes. Per això, treballem per situar-les al centre i fomentar que siguin elles els qui prenguin les decisions sobre el seu procés migratori i rebin directament les prestacions i ajudes econòmiques.
  • Perspectiva intercultural, antiracista i interseccional: reconeixem les diversitats. Creiem fonamental conèixer les concepcions culturals de les persones, pel mateix, fomentem un diàleg constant per a garantir el respecte i el reconeixement de les formes de vida de les dones, adolescents i infants en els seus trànsits migratoris. A partir de la visió de la interculturalitat, fomentem pràctiques antiracistes i que tinguin una mirada interseccional sobre les opressions i experiències de vida de totes les persones.
  • Perspectiva de Drets Humans: posem al centre a les dones com a subjectes de dret, garantint la igualtat i acompanyant processos de protecció internacional. Posem èmfasi en l’atenció a la salut, als drets sexuals i reproductius de les dones i a les violències masclistes.

 

I els nostres objectius són:

  • Preservar albergs i cases de dia a la frontera Mèxic-Guatemala
  • Millorar l’agència de dones, adolescents i infants que transiten a la frontera Mèxic-Guatemala
  • Incidir política i socialment amb institucions i societat civil implicades en els processos migratoris a la frontera Mèxic-Guatemala
  • Adaptar i replicar bones pràctiques per a la millora de l’acollida a Catalunya

Aquest projecte contempla diferents accions que s’executaran fins al juliol de 2023.

000