Acollides Feministes: Transformem Juntes

Acollides Feministes: Transformem Juntes

Des de febrer de 2022, treballem en el projecte “Acollides Feministes”, un projecte de cooperació internacional entre Catalunya i Mèxic, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.

El projecte busca contribuir al benestar de les dones, adolescents i infants en mobilitat, sol·licitants d’asil i refugiades, a la frontera Mèxic-Guatemala, especialment en el corredor Comitán-Huehuetenango. Col·laborem per a la millora de les condicions personals i socials, per garantir l’exercici ple dels seus drets, especialment, el dret a una vida lliure de violències. Alhora, aquest projecte busca adaptar les bones pràctiques que es realitzen en l’acollida que es fa a la frontera Mèxic-Guatemala, per replicar-les i generar impactes i transformacions en els processos d’acollides a Catalunya, Espanya. Actuem per garantir migracions amb drets i lliures de violències per a dones, adolescents i infants.

L’execució del projecte es dona paral·lelament en dos territoris: una part s’executa a Chiapas, Mèxic, i l’altra part es realitza a Catalunya, Espanya, gràcies al treball de 3 entitats: Formación y Capacitación A. C. (organització local a Mèxic), Almena Cooperativa Feminista (Barcelona) i Creación Positiva (Barcelona). Aquesta modalitat genera una rica i diversa xarxa de col·laboració i cooperació internacional que facilita intercanvis i aprenentatges mutus entre Llatinoamèrica i Europa. Alhora, això ens permet canviar les lògiques patriarcals i colonials que normalment traslladen o imposen els sabers des del Nord global al Sud global. Nosaltres, busquem transformar aquesta ruta, i generar espais col·laboratius i d’aprenentatges des del Sud global al Nord global.

 

Treballem amb 3 perspectives:

  • Perspectiva feminista, perquè partim de la base que les dones i les persones dissidents són subjectes, són agents, no són víctimes. Per això, treballem per situar-les al centre i fomentar que siguin elles els qui prenguin les decisions sobre el seu procés migratori i rebin directament les prestacions i ajudes econòmiques.
  • Perspectiva intercultural, antiracista i interseccional: reconeixem les diversitats. Creiem fonamental conèixer les concepcions culturals de les persones, pel mateix, fomentem un diàleg constant per a garantir el respecte i el reconeixement de les formes de vida de les dones, adolescents i infants en els seus trànsits migratoris. A partir de la visió de la interculturalitat, fomentem pràctiques antiracistes i que tinguin una mirada interseccional sobre les opressions i experiències de vida de totes les persones.
  • Perspectiva de Drets Humans: posem al centre a les dones com a subjectes de dret, garantint la igualtat i acompanyant processos de protecció internacional. Posem èmfasi en l’atenció a la salut, als drets sexuals i reproductius de les dones i a les violències masclistes.

 

I els nostres objectius són:

  • Preservar albergs i casa de dia a la frontera México-Guatemala
  • Millorar l’agència de dones, adolescents i infants que transiten a la frontera Mèxic-Guatemala
  • Incidir política i socialment amb institucions i societat civil implicades en els processos migratoris a la frontera Mèxic-Guatemala
  • Adaptar i replicar bones pràctiques per a la millora de l’acollida a Catalunya

Aquest projecte, contempla diferents accions que s’executaran fins a juliol de 2023.

000

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies