Assessorament tècnic – Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Serveis Socials

L’octubre del 2021, Almena va començar a realitzar un assessorament tècnic especialitzat per a l’elaboració del Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Serveis Socials. Com a entitat experta, estem donat suport a l’equip de gènere de la Direcció General de Serveis Socials (que són quin han fet l’encàrrec)treballant sobre els continguts del protocol, fent aportacions metodològiques, treballant amb expertes de l’àmbit i t desenvolupament estratègies per a garantir l’aplicabilitat pràctica d’aquest document en els equips de les àrees bàsiques de Serveis Socials.

L’atenció primària de Serveis Socials ha estat sempre clau en la intervenció amb dones, adolescents i infants que viuen violències masclistes i ha format part sempre dels espais de coordinació tècnics dels diferents circuits i protocols d’abordatge de les violències masclistes en l’àmbit local, comarcal i territorial. Històricament, el seu paper ha estat fonamental sobretot en les atencions d’urgència, proporcionant espais d’acolliment a aquelles dones i els seus fills i filles que necessitaven protecció i no tenien un lloc per anar. Per tant, el protocol d’intervenció en l’àmbit de Serveis Socials serà una eina essencial per guiar a professionals de base i establir uns criteris comuns que s’ajustin a la nostra normativa, al protocol marc i als seus estàndards de servei.

Fins ara, les àrees bàsiques de Serveis Socials no compten amb un Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes. Això pot explicar-se perquè la llei catalana 5/2008 del dret de les dones a erradicar les violències masclistes, reconeix als Serveis Socials com a agents que poden acreditar la situació de VM, però desdibuixa el seu paper pel fet que només reconeix, en l’àmbit local, als Serveis d’Informació i d’Atenció a les Dones com a serveis que formen part de la Xarxa d’Atenció i Recuperació. Pel mateix, el desenvolupament d’aquest protocol representa una eina de profunda transformació i una gran aportació per als equips de les àrees bàsiques dels Serveis Socials de Catalunya.

000

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies