Assessorament tècnic – Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Serveis Socials

L’octubre del 2021, Almena va començar a realitzar un assessorament tècnic especialitzat per a l’elaboració del Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Serveis Socials. Com a entitat experta, estem donat suport a l’equip de gènere de la Direcció General de Serveis Socials (que són quin han fet l’encàrrec)treballant sobre els continguts del protocol, fent aportacions metodològiques, treballant amb expertes de l’àmbit i t desenvolupament estratègies per a garantir l’aplicabilitat pràctica d’aquest document en els equips de les àrees bàsiques de Serveis Socials.

L’atenció primària de Serveis Socials ha estat sempre clau en la intervenció amb dones, adolescents i infants que viuen violències masclistes i ha format part sempre dels espais de coordinació tècnics dels diferents circuits i protocols d’abordatge de les violències masclistes en l’àmbit local, comarcal i territorial. Històricament, el seu paper ha estat fonamental sobretot en les atencions d’urgència, proporcionant espais d’acolliment a aquelles dones i els seus fills i filles que necessitaven protecció i no tenien un lloc per anar. Per tant, el protocol d’intervenció en l’àmbit de Serveis Socials serà una eina essencial per guiar a professionals de base i establir uns criteris comuns que s’ajustin a la nostra normativa, al protocol marc i als seus estàndards de servei.

Fins ara, les àrees bàsiques de Serveis Socials no compten amb un Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes. Això pot explicar-se perquè la llei catalana 5/2008 del dret de les dones a erradicar les violències masclistes, reconeix als Serveis Socials com a agents que poden acreditar la situació de VM, però desdibuixa el seu paper pel fet que només reconeix, en l’àmbit local, als Serveis d’Informació i d’Atenció a les Dones com a serveis que formen part de la Xarxa d’Atenció i Recuperació. Pel mateix, el desenvolupament d’aquest protocol representa una eina de profunda transformació i una gran aportació per als equips de les àrees bàsiques dels Serveis Socials de Catalunya.

000