Avaluació dels circuits territorials per a l’abordatge de les violències masclistes a Catalunya

Per encàrrec de l’Institut Català de les Dones, hem avaluat el funcionament, les capacitats, la composició, la participació i competències en termes d’eficàcia i eficiència en l’abordatge de les violències masclistes dels circuits territorials liderats per l’ICD.

A continuació podeu trobar els informes per territoris:

També hem començat les presentacions públiques de cada un d’ells, a Tortosa, Lleida, Manresa i Tarragona.

Presentació dels resultats de l'avaluació dels circuits territorials per a l'abordatge de la violència masclista a Catalunya

Any d’execució: 2017 – 2019

000