Circuit violències Esplugues

Circuit violències Esplugues

Elaboració del circuit d’urgència amb circuit d’actuació específic en situacions d’urgència per violències masclistes.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, concretament a través del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD), amb l’acompanyament i assessorament d’Almena Cooperativa Feminista, ha desenvolupat i estructurat un circuit d’actuació específic en situacions de violències masclistes urgents. Aquesta iniciativa s’emmarca com annex dins del Protocol local d’abordatge integral de les violències masclistes, que considera crucial redefinir el concepte d’urgència com un procés continu en lloc de ser percebut com un moment o una situació puntual.

Entendre  la urgència en aquest context no  la limita a una ocasió específica, sinó que abasta un rastreig constant i una resposta dinàmica al llarg del temps. En aquest sentit, es destaca la importància de definir col·lectivament les diverses situacions que abracen la noció d’urgència, amb l’objectiu de poder establir una resposta integral i adaptada.

Amb aquest propòsit, s’ha dut a terme l’elaboració d’un circuit d’actuació específic en situacions de violències masclistes urgents. Aquest circuit té com a objectiu definir les accions coordinades dels diferents agents, serveis i recursos que intervenen en l’abordatge de les violències masclistes, tant a nivell local com extern al municipi. Així, es busca una resposta conjunta que integri la col·laboració efectiva de tots els actors implicats, amb l’objectiu de garantir una abordatge eficaç i sensible davant de les situacions d’urgència.

000