De l’experiència al relat comú: guia per incorporar la perspectiva feminista a organitzacions de l’ESS

Guia per incorporar la perspectiva feminista a organitzacions de l’ESS

L’objectiu principal del projecte, que va començar a caminar al 2018, ha estat identificar, desenvolupar i difondre eines concretes i replicables per a la incorporació de la perspectiva feminista en les organitzacions de l’Economia Social i Solidària (ESS). Hem plantejat un projecte que, a través d’una recerca aplicada, vol contribuir a construir un relat comú. Aquest relat integra els esforços, reptes i avenços concrets de les entitats de l’ESS en el procés d’incorporar la perspectiva feminista a la gestió quotidiana. Per elaborar-lo, hem partit de l’experiència pròpia d’Almena Cooperativa Feminista i d’altres cooperatives feministes amb les quals col·laborem.

El projecte es va iniciar amb una recerca interna, en el si d’Almena, amb la finalitat de detectar reptes, oportunitats i pautes pràctiques d’incorporació de la perspectiva feminista a la cooperativa. En la segona fase s’hi van involucrar altres cooperatives que estan incorporant la perspectiva feminista a la seva organització, per conèixer la seva experiència i definir un relat conjunt. Ens semblava imprescindible que aquest procés es realitzés a través de la intercooperació amb les cooperatives de l’ESS que ja treballen des d’aquesta perspectiva, tant a nivell d’acció externa com d’organització interna.

Com a resultat, hem elaborat la “Guia per incorporar la perspectiva feminista a les cooperatives, construïda a partir d’experiències compartides”, basada en la recerca aplicada. És un document que recull les experiències d’Almena i les altres cooperatives participants, i que identifica bones pràctiques, reptes i oportunitats comunes. A més, inclou orientacions concretes per incorporar la perspectiva feminista en entitats de l’ESS.

Aquest projecte va estar finançat durant els anys 2018 i 2019 per l’Institut Català de les Dones, pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i per l’Àrea d’Economia i Treball, Ciutat Digital i Relacions Internacionals de l’Ajuntament de Barcelona.

Al 2020, gràcies al finançament de l’Institut Català de les Dones i la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, hem pogut maquetar la Guia. En aliança amb la cooperativa Ardit, hem donat un nou format al document, amb l’objectiu de fer-lo més atractiu i accessible, i fomentar-ne l’ús i la difusió.

Podeu descarregar-lo aquí: “Guia per incorporar la perspectiva feminista a les cooperatives, construïda a partir d’experiències compartides”

Guia per incorporar la perspectiva feminista a organitzacions de l’ESS

En el marc del finançament rebut per l’Ajuntament de Barcelona i, concretament, la convocatòria de subvencions ESS 2018, el consistori va realitzar aquest vídeo per presentar el nostre projecte:

Any d’execució: 2018 – 2019.

000