Coneix l’eina de recomanacions per a un sistema d’acollida amb perspectiva feminista i interseccional a Catalunya

En el marc del projecte ‘Acollides Feministes – Transformem Juntes‘, presentem l’eina ‘Reflexions i propostes per a la incorporació de la perspectiva feminista interseccional a l’acollida a Catalunya’. Aquest document és el resultat d’una aliança entre FOCA (Formación y Capacitación) i les entitats Almena Cooperativa Feminista i Creación Positiva, en col·laboració amb Mujeres Pa’lante.

En el text, es recullen un conjunt de recomanacions pensades per a la implementació de la perspectiva feminista, interseccional i amb enfocament de drets al sistema d’acollida a Catalunya, inspirades pel model de FOCA, que treballa en la frontera Mèxic-Guatemala des de fa més de vint anys. Així mateix, l’anàlisi del model d’acollida català s’ha dut a terme de manera participativa, amb la intenció de canviar i trencar amb les lògiques patriarcals i colonials que normalment imposen sabers des del Nord global cap al Sud global, buscant transformar aquesta ruta a través d’espais col·laboratius i reflexions conjuntes.

Aquest document està dirigit a professionals de l’àmbit de l’acollida, organitzacions de la societat civil i institucions responsables. Tot amb l’objectiu de posar al centre els drets de les dones, adolescents i nenes i nens en situació de mobilitat. Especialment en un territori com Catalunya, on les dones migrades representen un 48% del total de la població estrangera, quedant més exposades a vulneracions en els seus drets i la seva integritat, tant en el trànsit migratori com una vegada arribades al territori.

En definitiva, aquest document busca contribuir cap a una transformació social amb un model d’acollida que valori la diversitat d’experiències, veus, coneixements, desitjos i expectatives de les dones migrades a Catalunya. Que comenci la lectura!

Aquest document es publica en el marc del projecte ‘Acollides Feministes – Transformem Juntes’, desenvolupat amb el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.

La repercussió d’Acollides Feministes – Transformem Juntes

000