Elaboració d’una guia de llenguatge inclusiu per a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Elaboració d’una guia d’estil amb perspectiva de gènere per a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès partint del Pla d’Igualtat intern del propi ajuntament i de l’III Pla d’Igualtat de Gènere dirigit a la ciutadania, on es recull que l’Ajuntament ha de garantir i assegurar la comunicació en clau no sexista per a evitar qualsevol tipus de discriminació per raó de gènere.

Segons explica la regidora d’Igualtat, Montse Arroyo, aquesta guia vol ser un instrument de treball i de consulta eficaç, àgil i senzill per a una comunicació inclusiva, sense discriminació, que permeti avançar cap a la plena igualtat i sense sexismes, i que impulsi transformacions socials i culturals, i una convivència igualitària.

Destacar que l’elaboració de la guia parteix d’una metodologia i un procés participatiu, on es compta amb la col·laboració de les entitats i formacions locals que integren el Consell Municipal per la Igualtat, així com també de la Comissió Interdepartamental d’Igualtat i responsables d’àrea de l’Ajuntament.

Descobreix més informació sobre aquesta guia en l’entrevista realitzada a la nostra col·laboradora, Montse Beltran, a Penedès en Xarxa.

000