Elaboració d’una guia d’estil amb perspectiva de gènere per a l’Ajuntament de Barberà del Vallès

Elaboració d'una guia d'estil amb perspectiva de gènere per a l'Ajuntament de Barberà del Vallès

L’Ajuntament de Barberà del Vallès acumula un llarg recorregut de treball pel que fa a la promoció de la igualtat de gènere i, específicament, de la comunicació inclusiva i no sexista. L’any 1997 va aprovar els seus primers ‘Criteris d’ús del llenguatge no sexista’, unes recomanacions que van ser ampliades i actualitzades l’any 2012.

L’any 2022 es detecta la necessitat d’aportar una visió més global de la comunicació, i de tenir en compte elements com la comunicació visual, oral i audiovisual, així com d’incorporar altres qüestions terminològiques. És per això que es contracta a Almena Cooperativa Feminista. El treball amb aquest ajuntament es va desenvolupar en dues fases: una de definició conceptual i l’altra de redacció i elaboració de la guia. La primera fase es va desenvolupar durant els mesos de novembre i desembre de 2021, i la segona es va fer entre el gener i març de 2022.

000