Formació en incorporació de la perspectiva de gènere

Formació en incorporació de la perspectiva de gènere

Aquestes formacions s’adrecen a professionals que treballen a les administracions locals, des dels diversos àmbits d’actuació, així com a professionals del tercer sector, del cooperativisme, dels moviments socials, del món empresarial, etc.

01 Formació introductòria sobre perspectiva de gènere

Durada: 4 hores.

Objectiu: L’objectiu general de l’acció formativa és introduir alguns conceptes bàsics per a la incorporació de la perspectiva de gènere.

02 Introducció de la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de programes i projectes d’intervenció social

Durada: 8 hores.

S’ofereix també la possibilitat de fer un seguiment de la formació a través d’un assessorament específic sobre dificultats i avenços en la incorporació de la perspectiva de gènere en diversos àmbits i serveis. Una possible modalitat serien dues o tres sessions d’assessorament bimestral de dues o tres hores cadascuna. Aquest format permet complementar la formació amb un treball adaptat a cada realitat, àmbit o servei.

Objectiu: L’objectiu general del curs és aportar eines per introduir la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de programes i projectes d’intervenció social.

03 Introducció de la perspectiva de gènere a les organitzacions: on hem de mirar i com podem actuar?

Durada: 8 hores.

Objectiu: L’objectiu general del curs és aportar eines per introduir la perspectiva de gènere en el nivell intern de les organitzacions, tant a les administracions locals com a les organitzacions del tercer sector i a les empreses.

000