Formació estratègica en violències masclistes

Aquestes formacions s’adrecen a professionals que treballen territorialment i en xarxa dins dels diferents circuits de violències masclistes.

01 Marc legal i conceptual de les violències masclistes

Durada:  4 hores

Objectius

 • Conèixer els drets de les dones, adolescents i nenes a partir del marc normatiu fonamental (internacional, estatal i català)
 • Consensuar un marc conceptual de partida que permeti entendre les violències masclistes com un fenomen estructural que és conseqüència de les desigualtats i les discriminacions de gènere
 • Conèixer la prevalença de les violències masclistes i aprendre a consultar les principals fonts de dades
 • Entendre l’impacte i les conseqüències que tenen les violències masclistes en les persones que les pateixen i començar a aplicar el model ecològic com a eina d’anàlisi i intervenció

02 Model de treball en xarxa del Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes

Durada:  4 hores

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes i comprendre el seu potencial com a model d’intervenció coordinada a seguir
 • Reconèixer també les limitacions i mancances d’aquest protocol i les complementarietats necessàries per una bona aplicació territorial
 • Entendre els elements essencials per al treball en xarxa en violències masclistes, i les claus i metodologies per a l’aplicació territorial i local

03  Les estratègies de prevenció i conscienciació: reptes a nivell local

Durada:  4 hores

Objectius

 • Entendre el paper essencial de la prevenció i de la conscienciació en l’abordatge de les violències masclistes
 • Identificar els espais i les persones dins del municipi que poden fer prevenció
 • Adquirir competències per definir possibles accions preventives
 • Utilitzar la comunicació com una eina fonamental del municipi per a la implicació de la ciutadania

04  Aplicació del model de treball en xarxa al territori

Durada:  4 hores (aquest mòdul només es pot demanar si s’han fet els 3 mòduls anteriors)

Objectiu

 • Analitzar conjuntament les eines pròpies del territori, i dibuixar propostes per a la seva millora

05 La cessió de dades pròpia del treball en xarxa en violència masclista

Durada: 12 hores (en 3 sessions)

Objectius

 • Proporcionar eines per identificar situacions que requereixen un abordatge urgent
 • Ajudar a construir respostes en xarxa en funció de cada casuística relacionada amb les urgències, identificant el paper de cada un dels actors del circuit
 • Identificar les necessitats més importants que té el circuit del territori en relació amb l’abordatge urgent i apuntar estratègies per superar-les

06 L’abordatge en xarxa en situacions de violències masclistes urgents

Durada: 12 hores (en 3 sessions) 

Objectius

 • Proporcionar eines per identificar situacions que requereixen un abordatge urgent
 • Ajudar a construir respostes en xarxa en funció de cada casuística relacionada amb les urgències, identificant el paper de cada un dels actors del circuit
 • Identificar les necessitats més importants que té el circuit del territori en relació amb l’abordatge urgent i apuntar estratègies per superar-les
000

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies