Guia per valorar la maduresa en adolescents que viuen violències masclistes i LGBTIfòbias

Guia per valorar la maduresa en adolescents que viuen violències masclistes i LGBTIfòbias

Per encàrrec de l’Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya desenvolupem aquesta guia per a orientar a professionals que treballen amb adolescents que viuen violències masclistes i LGBTIfòbies, per reflexionar i decidir sobre la maduresa que noies i nois tenen per afrontar l’experiència de les violències viscudes.

Aquesta guia té un sentit orientatiu i un format de recorregut deliberatiu, de tipus teòric-pràctic, que proporciona informació sobre què és la maduresa, com s’ha abordat històricament i quins són, per tant, els conceptes claus sobre aquest tema. A més, la guia proposa un itinerari per valorar la maduresa, que pretén animar a professionals a fer-ne una valoració qualitativa i subjectiva en funció de cada cas.

La finalitat última de la guia és ajudar els equips professionals a determinar la maduresa de noies i nois menors d’edat per poder prendre i gestionar les seves pròpies decisions relacionades amb la demanda d’atenció i els processos de recuperació de les violències viscudes.

000