Mapeig de la participació de grups feministes i de dones a la ciutat de Barcelona

L’objectiu fonamental d’aquest projecte és donar valor a les entitats i grups feministes i de dones establerts a la ciutat de Barcelona i promoure la seva participació en la millora de les polítiques públiques. Es tracta d’una iniciativa que hem desenvolupat per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona.

A través d’aquest mapeig, es pretén:

  1. Identificar i visibilitzar les organitzacions i grups feministes i de dones que treballen per la igualtat de gènere a Barcelona, intentant sobretot identificar els més nous i informals.
  2. Conèixer l’abast i els interessos de participació de les organitzacions feministes i de dones que treballen per la igualtat de gènere a Barcelona, així com les seves aliances i potencials aliances amb altres entitats o grups.
  3. Identificar i concretar els principals àmbits d’interès i les possibles agendes comunes amb l’Ajuntament de Barcelona.

El resultat del projecte consisteix en un mapa web interactiu, acompanyat d’un informe sobre la col·laboració entre les entitats de dones i feministes de Barcelona i la seva presència en espais de participació. L’informe, que ja està tancat i aviat veurà la llum, identifica també quins són els principals interessos compartits amb l’administració municipal.

Estem segures que aquest projecte facilitarà aliances entre entitats feministes i de dones i ens situarà a totes plegades en un espai comú que millorarà la nostra influència social i política i ens posicionarà en l’agenda de la ciutat.

Any d’execució: 2017 – 2018.

000