Mecanismes d’atenció multisectorial i apoderament de les dones en situació de violències masclistes i la seva prevenció a la província d’Inhambane. Fase II.

Aquest programa contribuirà a que les dones, adolescents i nenes de la província d’Inhambane visquin lliures de violències masclistes, en qualsevol de les seves manifestacions (física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral, social i comunitari). Per aconseguir-ho es realitza una intervenció multidimensional que incorpora en el disseny i execució del programa a tots els titulars involucrats, tant les estructures convencionals (Institucions) com les tradicionals (líders i lideresses comunitàries) així com altres membres de la societat civil que formen part del cicle de prevenció i atenció a les dones en situació de Violències Masclistes, com les associacions locals, comitès comunitaris, etc., desenvolupant estratègies endògenes que millorin l’abordatge integral de les violències masclistes a la província d’Inhambane, especialment en els districtes d’Inhambane, Zavala i Maxixe.

Es planteja un programa de continuïtat amb la estratègia iniciada el 2015 amb les institucions del “Mecanisme Multisectorial d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència” (MMAIMVV) i Organitzacions de la Societat Civil. Aquesta estratègia viu un moment clau amb l’aprovació del “Pla Provincial de Prevenció i Combat de les Violències basades en el Gènere” (PPPCVbG) el 2017. Al centre de l’estratègia d’implementació del PPPCVbG, i d’aquest programa, hi ha els “Centres d’Atenció Integrada a les Víctimes de Violència” (CAIVV), com el servei clau i especialitzat dels districtes que ha d’exercir com a espai de coordinació multisectorial i amb la societat civil, com a centre de referència i suport per la resta de serveis de proximitat i com a centre d’atenció integral per a les dones en situació de VM del districte.

Per aquesta fase, des d’Almena, ens centrem en el reforç d’aquestes infraestructures va acompanyat de diverses estratègies que reforcen les capacitats de les persones clau de les institucions i les comunitats per a la prevenció, detecció i atenció de les diverses manifestacions de les VM i la conscienciació de la ciutadania en general i les dones en particular perquè puguin identificar les Violències masclistes, coneguin els seus drets i els recursos que hi ha al seu abast.

Aquest programa planteja la continuïtat dels processos formatius tant de les institucions com de la societat civil iniciada el 2018 amb l’anterior programa, fent seguiment de totes les persones formades i ampliant la “Xarxa d’agents de proximitat” per a la prevenció,  identificació, mesures de protecció inicials i derivació de casos, per tal d’augmentar el nombre de comunitats que disposen d’aquests agents. Segueix, també, recolzant i amliant espais de coordinació, aprenentatge i de discussió entre institucions i societat civil, com el Fòrum Provincial Contra les Violències de Gènere i la campanya de sensibilització realitzada a través de les associacions locals.

Aquest 2022 també es va realitzar el Sem Barreiras, una experiència d’intercanvi de cinc sessions, entre 4to d’ESO d’un institut de Catalunya i un institut d’Inhambane, a través d’una reflexió conjunta i compartida amb relació a les desigualtats de gènere. L’objectiu general d’aquest intercanvi és trencar estereotips i acostar les realitats culturals des de la perspectiva de la justícia global.

En resum, es tracta d’un programa de continuïtat que incorpora els aprenentatges adquirits i que potencia els impactes de les actuacions anteriors.

000