Millora dels mecanismes de prevenció, atenció i apoderament de dones en situació de violències masclistes a Inhambane (Moçambic)

Reflexions i sensibilització al III Fòrum provincial contra les violències de gènere d’Inhambane

Es tracta d’un projecte d’Arquitectura Sense Fronteres, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i l’Agència Andalusa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. Almena Cooperativa Feminista hi participa, com a entitat subcontractada, amb l’assessorament en l’abordatge de les violències masclistes.

El projecte es desenvoluparà durant el 2018 i el 2019. Contribuirà a aconseguir que les dones, adolescents i nenes de la província d’Inhambane, a Moçambic, visquin lliures de violències masclistes, en qualsevol de les seves manifestacions (física, sexual, psicològica, econòmica i institucional) i en tots els àmbits (de parella, familiar, laboral, social i comunitari).

Es planteja una intervenció multidimensional, que incorporarà en el disseny i execució del programa tots els titulars involucrats, tant les estructures convencionals (institucionals) com les tradicionals (líders i lideresses comunitàries), així com altres membres de la societat civil que formen part del cicle de prevenció i atenció a les dones en situació de violències masclistes (associacions locals, comitès comunitaris, etc.). L’objectiu és desenvolupar estratègies endògenes que millorin l’abordatge integral de les violències masclistes a la província d’Inhambane, especialment en els districtes d’Inhambane, Maxixe i Zabala.

Al centre de l’estratègia hi ha la rehabilitació i equipament del Centre d’Atenció Integrada (CAI), com a servei clau i especialitzat dels districtes. El CAI ha d’esdevenir un espai de coordinació multisectorial, un centre de referència i suport per a la resta de serveis de proximitat, i un centre d’atenció integral per a les dones en situació de violències masclistes del districte.

La rehabilitació i equipament d’aquesta infraestructura anirà acompanyada de diverses estratègies, en la línia del Pla estratègic provincial contra les violències masclistes. Aquestes estratègies reforçaran els espais de coordinació entre els diferents agents (tant institucionals com comunitaris) i les capacitats de les persones clau de les institucions i les comunitats per a la prevenció, detecció i atenció de les diverses manifestacions de les violències masclistes. A més, sensibilitzaran la ciutadania en general i les dones en particular perquè puguin, d’una banda, identificar les violències masclistes, i de l’altra, conèixer els seus drets i els recursos que hi ha al seu abast.

La intervenció comptarà també amb accions previstes en tres línies d’estratègia (cooperació, acció humanitària i educació pel desenvolupament). L’objectiu és garantir-ne el caràcter integral i transversal.

Algunes de les activitats desenvolupades en el marc d’aquest projecte són les següents:

  • III Fórum Provincial contra as VbG de Inhambane. Rumo a igualdade e equidade: Por uma vida livre de violências baseadas no género. Dies 4, 5 i 6 de setembre de 2018.
  • Grups focals amb professionals sobre la valoració de risc i la implicació de les comunitats. Identificació a través de quatre grups focals de persones activistes de les entitats i persones influents de les comunitats. Dia 10 de setembre de 2018.

Any d’execució: 2018 – En curs.

000