Observatori de Violències Institucionals Masclistes (OVIM)

Des del gener de 2023 treballem juntament amb l’Associació Hèlia en el programa ‘Estratègies globals i resistències feministes per a l’abordatge de la violència institucional cap a les dones en situació de violència masclista’, finançat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), Igualtat i Feministes de la Generalitat de Catalunya i el Ministeri d’Igualtat del Govern de l’Estat espanyol.

Almena agafa un pes important en la primera fase d’aquest projecte, referent al desplegament d’un grup de treball en xarxa amb entitats, col·lectius feministes i expertes diverses per a la construcció, desenvolupament i consolidació d’un Observatori de Violències Institucionals Masclistes (OVIM) a l’Estat espanyol.

Què és l’OVIM?

L’OVIM és una plataforma de la societat civil, d’incidència política i social, que vigila que les institucions compleixin amb la seva obligació de diligència deguda i garantia del dret a una vida lliure de violències masclistes i discriminació de les dones, nenes, nens i adolescents. El seu objectiu és vigilar, des d’una perspectiva de drets, feminista, interseccional i antiracista, la producció de violències institucionals masclistes (VIM) per part de les institucions, entitats, serveis i professionals públics, per a exigir, a través d’estratègies col·lectives, una actuació de l’Estat on aquest assumeixi la seva responsabilitat.

Per a això, l’OVIM recull informació sobre les VIM a través de diferents estratègies. Destaca el canal de denúncia col·lectiva: a través del qual explicar les històries individuals de VIM, mantenint l’anonimat, amb l’objectiu d’obtenir dades i fer pressió col·lectiva cap a les institucions públiques.

L’OVIM ha estat construït de manera col·lectiva al costat de 20 organitzacions feministes de diferents territoris espanyols i cinc expertes individuals. Va ser presentat públicament el 15 de març de 2024 a l’Ateneu El Poblet al costat de més de 200 assistents.

Aquest projecte contempla diferents accions que s’aniran executant fins al desembre de 2025.
Almena és l’entitat agrupada mentre que Hèlia és l’entitat líder.

000