Pla d’igualtat, feminismes i LGBTI de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès – 2021-2025

A demanda de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, vam realitzar el Pla d’Igualtat de Gènere i LGTBI, un document que defineix un conjunt d’estratègies i accions que possibilitin la promoció de la igualtat de gènere i la no discriminació cap a les persones LGTBI.

Els objectius específics d’aquest Pla són:

  • Identificar i analitzar les desigualtats de gènere i les discriminacions cap a les persones LGTBI del context municipal
  • Establir la planificació d’una sèrie de mesures orientades a la superació de les desigualtats detectades i per reforçar les oportunitats identificades.
  • Aprofundir en el compromís tècnic i polític de l’Ajuntament cap a les polítiques d’igualtat de gènere i LGTBI, la seva visibilitat i transversalització al conjunt de les actuacions municipals.

 

Com a resultat vam presentar un Pla d’Igualtat de gènere i LGTBI que inclou una diagnosi del context i un pla d’acció amb una planificació detallada.

Cal destacar que els plans d’igualtat són la principal eina de planificació de la qual disposen les administracions per a promoure la igualtat de gènere i LGTBI al territori. Són el marc de referència d’aquestes polítiques i el full de ruta per a avançar en drets i oportunitats, i per assolir una major justícia social.

000