Protocol marc d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya

Durant aquest any 2022 hem brindat assessoria tècnica a l’equip de la Direcció General per a l’Erradicació de les Violències Masclistes, en l’elaboració d’un document de bases del nou Protocol Marco d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya. Treballem en la construcció del document, aportant la nostra experiència en intervenció coordinada, en polítiques públiques i en les propostes metodològiques per a la construcció del document. Vetllem per la qualitat, rigor i comprensió d’aquest document, perquè sigui una bona base de partida del per al seu posterior procés participatiu de validació.

000