Protocol Sant Feliu de Llobregat

Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, realitzem un Protocol d’Abordatge d’assetjament, agressions sexuals i LGBTI-fòbies en l’espai públic.

Aquest projecte contempla la realització, en primer lloc, d’una diagnosi participativa que permeti entendre com es configura l’assetjament, les agressions sexuals, i les LGBTI-fòbies en els espais públics d’oci, com haurien d’abordar-se i com s’incorpora una perspectiva interseccional.

Posterior a la diagnosi, s’elaborarà el document de protocol, que servirà per a orientar a tots els agents municipals, ciutadans i de la xarxa de coordinació i atenció a dones víctimes de violència masclista.

000