Suport a les entitats públiques i la societat civil en l’elaboració d’un Pla estratègic provincial contra la violència de gènere a Inhambane (Moçambic)

Almena Feminista Objectius Estratègics

Col·laborem com a assessores internacionals en el projecte de cooperació que Arquitectura Sense Fronteres duu a terme a Moçambic amb l’objectiu d’augmentar la sensibilització contra la discriminació i la violència de gènere.

Des del mateix territori, hem treballat en la realització d’un procés participatiu, a través de grups de discussió. El procés va comptar amb la participació d’un centenar de professionals (50% de les institucions, 50% de la societat civil), i va permetre analitzar les polítiques nacionals i les necessitats d’implementació a la província d’Inhambane.

Els temes entorn als quals es va reflexionar van ser:

  1. Prevenció de la violència contra les dones
  2. Serveis que intervenen.
  3. Capacitació dels equips professionals
  4. Coordinació multisectorial
  5. Registre d’informació – Dades de seguiment i avaluació

A més de col·laborar en el procés participatiu, hem assessorat en l’elaboració i disseny d’un pla estratègic provincial que s’ha confeccionat a partir del resultat dels grups de discussió. L’elaboració ha anat a càrrec d’un equip de membres de les diferents contraparts locals (la Direcció Provincial de Salut i la Direcció Provincial de Gènere, Infància i Acció Social), de les associacions col·laboradores locals (Forum Mulher i Mahlahle) i de les institucions locals col·laboradores (la Policia de la República de Moçambic i l’Institut de Promoció i Assessoria Jurídica). El Plano Estratégico Provincial de Prevenção e Combate à Violência Baseada no Género de Inhambane es va aprovar el novembre de 2017.

Any d’execució: 2017.

000