Webinar ‘Mirada feminista en els processos migratoris: un desafiament urgent’

En el marc del projecte ‘Acollides Feministes, transformem juntes’ realitzarem un webinar el dia 7 de juliol de 2023, entre les 10 i les 14 hores, amb l’objectiu d’aprofundir en reflexions sobre la situació específica de dones, adolescents i nenes en les migracions. Busquem generar un espai d’intercanvi de coneixements i experiències, amb la participació de les companyes de Formación y Capacitación A.C., a més d’altres entitats expertes en polítiques migratòries i acollida. També presentarem el document de propostes de millora del sistema d’acollida català, des d’una perspectiva feminista, interseccional i de drets. Busquem vincular les experiències locals i globals, sensibilitzar a les entitats d’acollida i fer incidència conjunta cap a l’administració.

* El webinar s’impartirà en castellà tenint en compte les ponents participants.

000