Xarxa Associativa de Comunicació Feminista

El projecte busca incrementar la influència social i política de les entitats i grups feministes de Barcelona. Per aconseguir-ho, és imprescindible teixir aliances amb periodistes i mitjans de comunicació i promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els aspectes de la comunicació social.

Crear un clima de confiança entre periodistes i feministes és fonamental per a la transformació social. I és un plantejament innovador que fins ara no ha estat explorat; pensem que els resultats d’aquesta comunió poden ser realment positius.

En aquest procés, enfortir la xarxa feminista –tant la col·laboració entre grups i entitats com els coneixements i capacitats comunicatives de cada feminista– és imprescindible. Per això, hem plantejat un procés estructurat en tres fases:

  1. Diagnosi de la situació de partida: elaboració i presentació d’un informe d’avaluació global.
  2. Formació dels col·lectius per a la millora de les relacions amb els mitjans de comunicació, segons les necessitats detectades.
  3. Treball col·laboratiu i en xarxa per dur a terme una tasca d’incidència i sensibilització amb els mitjans de comunicació i les institucions.

A la tardor de 2018 va finalitzar la segona fase del projecte, centrada en la formació d’entitats de dones i grups feministes. A partir de les auditories particulars de cada entitat, hem elaborat una proposta de capacitació estructurada en càpsules formatives, centrades majoritàriament en l’àmbit comunicatiu (dinàmiques organitzatives dels mitjans, redacció de continguts en format periodístic, ús de les xarxes socials, eines audiovisuals bàsiques o eines comunicatives orals, entre d’altres).També s’ha ofert un taller sobre fonts de finançament. En total, hem organitzat 10 sessions formatives en grup, on han participat una trentena d’entitats.

A partir del mes de setembre, hem ofert la possibilitat de sol·licitar assessorament individualitzat amb les mateixes formadores i sobre les temàtiques ja tractades als cursos per tal d’aprofundir en aquelles considerades més útils per a cada entitat. D’aquesta manera, cadascuna d’elles ha pogut confeccionar l’itinerari formatiu que ha considerat més convenient.

Després d’aquesta fase de capacitació, actualment el projecte se centra a reforçar la col·laboració entre entitats i mitjans de comunicació, amb l’objectiu de promoure una comunicació i un discurs feminista a l’esfera pública.

La Xarxa de Comunicació Feminista, en 4 diapositives

Any d’execució: 2017 – 2019.

000