Formació relacionada amb la línia de comunicació i gènere

Comunicació amb perspectiva de gènere per a personal de les àrees de comunicació i premsa

Objectius

 • Desmuntar el sexisme de les comunicacions de l’organització
 • Construir un nou discurs que promogui la igualtat i la no discriminació per raons de gènere
 • Entendre com s’ha construït el llenguatge i quins mecanismes el defineixen
 • Treballar l’ús del masculí genèric versus el llenguatge no sexista
 • Conèixer i aplicar eines per a un llenguatge no sexista
 • Conèixer i aplicar les recomanacions per una informació no sexista
 • Aportar valor afegit a la projecció pública de la institució
 • Aportar diversitat, pluralitat i riquesa comunicativa

Comunicació institucional i administrativa amb perspectiva de gènere

Objectius

 • Desmuntar el sexisme de les comunicacions de la institució
 • Entendre com s’ha construït el llenguatge i quins mecanismes el defineixen
 • Entendre i aplicar l’ús d’un llenguatge administratiu no sexista
 • Treballar les eines necessàries per una comunicació administrativa i institucional que sense malmetre la comprensió transmeti la igualtat de gènere

Xarxes socials, publicitat digital i gènere a les institucions

Objectius

 • Aprendre quines són les principals xarxes socials i com funcionen
 • Desxifrar els discursos de violència i discriminació a les plataformes digitals actuals
 • Conèixer les possibilitats que tenen les xarxes socials i la publicitat online per lluitar contra el masclisme i altres tipus de discriminacions
 • Aprendre coneixements bàsics de publicitat digital

Eines per a un llibre d’estil amb perspectiva de gènere

Objectius

 • Conèixer i aplicar la normativa sobre perspectiva de gènere
 • Conèixer i aplicar els elements fonamentals d’una comunicació amb perspectiva de gènere
 • Incorporar la transversalitat de gènere en totes les comunicacions de la institució
 • Definir i desenvolupar els elements fonamentals d’un llibre d’estil que incorpori la perspectiva de gènere
 • Conèixer les eines d’un llenguatge no sexista per a un llibre d’estil amb perspectiva de gènere
 • Definir i estructurar el manual del llibre d’estil
000

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies