Formació sobre violències masclistes

La comunicació de dades personals en l’abordatge en xarxa de les violències masclistes

Objectius

Els protocols d’intervenció coordinada contra les violències masclistes

Objectius

 • Familiaritzar-se amb el Protocol Marc per a una intervenció coordinada contra les violències masclistes i comprendre el seu potencial com a model de intervenció a seguir
 • Reconèixer també les limitacions i mancances d’aquest protocol i les complementarietats necessàries per una bona aplicació territorial
 • Entendre els elements essencials d’un bon protocol i circuit d’abordatge de les violències masclistes, i les claus i metodologies per a l’aplicació territorial
 • Analitzar els protocols propis, del territori, i dibuixar propostes per a la seva millora

La comunicació com a estratègia potenciadora de l’abordatge de les violències masclistes

Objectius

 • Entendre els principis de la comunicació amb perspectiva de gènere i saber aplicar-los
 • Enfortir les estratègies de comunicació internes des dels espais de coordinació existents en el territori i millorar la comunicació interna i externa d’aquests espais.Establir quins són els elements més importants a comunicar relacionats amb l’abordatge de les violències masclistes
 • Entendre els mecanismes de relació i facilitació d’informació amb els mitjans de comunicació a través de les i els periodistes
 • Entendre la necessitat d’implicar a la ciutadania en els protocols a través d’estratègies comunicatives

Detectem les violències masclistes en la població que atenem

Objectius

 • Entendre les causes de les violències masclistes i la seva relació amb les desigualtats de gènere
 • Conèixer el drets de les persones a viure lliures de violències
 • Conèixer les diferents manifestacions i àmbits de les violències masclistes i l’impacte que aquestes produeixen en les persones que les pateixen
 • Desenvolupar les habilitats i les actituds per a la detecció
 • Entendre i formar part de la intervenció coordinada del territori on estiguin els serveis dels que formen part (circuit local, comarcal i territorials)
 • Conèixer els diferents recursos on es poden derivar els casos i establir aliances
000

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies