Què fem

Els nostres objectius estratègics i projectes

Almena Feminista Objectius Estratègics

OE1 La potenciació de la xarxa feminista i del discurs feminista

Volem contribuir a enfortir les entitats i grups feministes, perquè tinguin més rellevància social i més incidència política.

Què ens pots demanar?

 • Col·laboracions i aliances amb la xarxa feminista
 • Assessorament i formació en comunicació
 • Formació a organitzacions i institucions per a la incorporació de la perspectiva de gènere
 • Treball amb mitjans de comunicació per promoure discursos feministes
 • Creació de noves eines comunicatives
 • Participació en espais d’incidència i de construcció conjunta
 • Serveis de comunicació a entitats i col·lectius feministes
 • Estudi de la incidència del moviment feminista en espais de participació

Projectes:

Almena Feminista Objectius Estratègics

OE2 L’abordatge coordinat i en xarxa de les violències masclistes

Sabem que millorant l’eficàcia i eficiència de l’abordatge coordinat i en xarxa de les violències masclistes millorà la qualitat de l’atenció i recuperació de les dones, adolescents i nenes i persones LGTBIQ.

Què ens pots demanar?

 • Formació, planificació, acompanyament i avaluació de polítiques públiques contra les violències masclistes
 • Avaluació i millora dels serveis de la xarxa en relació a l’abordatge de les violències masclistes
 • Formació i acompanyament al treball coordinat i en xarxa a través de circuits de coordinació o a través d’estratègies sectorials
 • Creació d’eines pel treball en xarxa: protocols sectorials, protocols locals o comarcals, protocols d’urgències, recollida i anàlisi de dades, propostes d’avaluació, reglaments…

Projectes:

 • Disseny i implementació d’una aplicació mòbil per identificar els contextos en què es produeixen agressions i/o assetjament sexuals
 • Avaluació dels circuits territorials per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya
 • Proposta de futur Reglament per als circuits d’abordatge de les violències masclistes a Catalunya
 • Dones valentes
 • Formació adreçada a professionals de base de la xarxa, a comissions dels circuits i a professionals estratègics de les administracions públiques
Almena Feminista Objectius Estratègics

OE3 La comunicació com a estratègia per aconseguir l’equitat de gènere

Volem canviar la manera de comunicar introduint nous models de gènere i el talent i experteses feministes.

Què ens pots demanar?

 • Treball amb mitjans de comunicació per promoure la visibilitat dels discursos feministes
 • Projectes periodístics amb perspectiva de gènere: articles d’opinió, reportatges, etc.
 • Elaboració de continguts comunicatius i de sensibilització
 • Serveis de premsa i comunicació
 • Formació especialitzada sobre comunicació amb perspectiva de gènere i llenguatge no sexista
 • Auditories de comunicació i gènere
 • Assessoraments sobre comunicació amb perspectiva de gènere
 • Llibres d’estil amb perspectiva de gènere
 • Organització i coordinació de jornades

Projectes:

 • Dones valentes
 • Projecte feminista de treball amb mitjans de comunicació: coordinació i acompanyament en l’elaboració de continguts patrocinats (Ajuntament de Barcelona)
 • Formació sobre comunicació amb perspectiva de gènere i llenguatge no sexista per a diferents organitzacions i institucions (entre altres, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Institut Català de les Dones, la Universitat Autònoma de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, etc.)
 • Pla de comunicació per a les Jornades internacionals pel dret al nostre cos “Intercanvis i estratègies des de Centreamèrica, Colòmbia i Catalunya”, d’abril de 2018 (per encàrrec de Cooperacció)
 • Pla de comunicació per a les Jornades de Drets Sexuals i Reproductius de setembre de 2018 (per encàrrec de Calala Fondo de Mujeres)
 • Estudi sobre mostres de reproducció digital d’estereotips sexistes a ‘Adolescents.cat’
Almena Feminista Objectius Estratègics

OE4 La cooperació internacional

Volem treballar en aliança amb ONG i institucions que desenvolupen la seva tasca en els àmbits de la cooperació internacional i la promoció de la cultura de pau. Podem aportar a aquestes àrees la nostra expertesa en comunicació, en perspectiva de gènere i en l’abordatge estratègic i en xarxa de les violències masclistes.

Què ens pots demanar?

 • Assessorament i acompanyament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en projectes de cooperació i en organitzacions que treballen en cooperació
 • Disseny, assessorament i acompanyament dels projectes de cooperació que aborden les violències masclistes i violències LGTBI
 • Incorporació d’estratègies de comunicació feminista en les diferents fases dels projectes
 • Elaboració de productes comunicatius i de sensibilització

Projectes:

Tens algun dubte?

CONTACTA'NS

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies