Què fem

Almena Feminista Objectius Estratègics

OE1 La potenciació de la xarxa feminista i del discurs feminista

Volem contribuir a enfortir les entitats i grups feministes, perquè aconsegueixin més rellevància social i més incidència política.

Què ens pots demanar?

 • Col·laboracions i aliances amb la xarxa feminista
 • Assessorament i formació en comunicació feminista i per a la incorporació de la perspectiva de gènere
 • Treball amb mitjans de comunicació
 • Creació d’eines i continguts comunicatius
 • Serveis de comunicació a entitats i col·lectius feministes
 • Participació, dinamització i anàlisi d’espais d’incidència i construcció conjunta

Projectes destacats

Almena Feminista Objectius Estratègics

OE2 L’abordatge coordinat i en xarxa de les violències masclistes

Sabem que millorant l’eficàcia i eficiència de l’abordatge coordinat i en xarxa de les violències masclistes millorarà la qualitat de l’atenció i recuperació de les dones, adolescents i nenes.

Què ens pots demanar?

 • Planificació, assessorament, avaluació i recomanacions per la millora de les polítiques públiques d’abordatge de les violències masclistes
 • Avaluació i millora dels serveis de la xarxa d’abordatge de les violències masclistes
 • Formació i acompanyament al treball coordinat i en xarxa
 • Creació d’eines pel treball en xarxa: protocols sectorials, protocols locals o comarcals, protocols d’urgències, recollida i anàlisi de dades, propostes d’avaluació, reglaments, guies…
OE3 La comunicació com a estratègia per aconseguir l’equitat de gènere

OE3 La comunicació com a estratègia per aconseguir l’equitat de gènere

Volem promoure la comunicació feminista i la visibilitat del talent i experteses feministes.

Què ens pots demanar?

 • Projectes periodístics amb perspectiva de gènere: articles d’opinió, reportatges, etc.
 • Elaboració de continguts comunicatius i de sensibilització
 • Serveis de premsa i comunicació
 • Assessorament i formació especialitzada sobre comunicació amb perspectiva de gènere i llenguatge no sexista
 • Llibres d’estil amb perspectiva de gènere
 • Auditories de comunicació i gènere
 • Organització i coordinació de jornades

Projectes destacats

Almena Feminista Objectius Estratègics

OE4 La cooperació per a la justícia global

Volem treballar en aliança amb ONG i institucions que desenvolupen la seva tasca en els àmbits de la cooperació internacional, l’educació per la justícia global i la promoció de la cultura de pau. Podem aportar a aquestes àrees la nostra expertesa en comunicació, en la transversalització de la perspectiva de gènere i en l’abordatge estratègic i en xarxa de les violències masclistes.

Què ens pots demanar?

 • Assessorament i acompanyament per a la incorporació de la perspectiva de gènere en organitzacions i projectes de cooperació i educació per la justícia global
 • Disseny, assessorament i acompanyament dels projectes de cooperació que aborden les violències masclistes
 • Incorporació d’estratègies de comunicació feminista en les diferents fases dels projectes
 • Elaboració de productes comunicatius i de sensibilització

Projectes destacats

OE5 La transversalización de la perspectiva de género y feminista en proyectos y organizaciones

OE5 La transversalització de la perspectiva de gènere i feminista en projectes i organitzacions

Volem acompanyar institucions i organitzacions en la incorporació transversal d’una mirada feminista que transformi la manera en què dissenyem, executem i avaluem qualsevol acció. Apostem per un canvi profund en la cultura organitzacional i la forma d’estructurar-se de totes les entitats que promouen l’equitat de gènere, ja que pensem que és imprescindible la coherència entre les actuacions externes i l’organització interna.

Què ens pots demanar?

 • Formació i assessorament a organitzacions i institucions per a la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista en projectes, programes o accions concretes
 • Formació i assessorament per a la incorporació de la perspectiva de gènere i feminista en l’organització interna de les entitats: relacions de poder, centralitat de les cures, desigualtats laborals, etc.

Projectes destacats

Tens algun dubte?

CONTACTA'NS

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies