Qui som

Almena Cooperativa Feminista

Som una entitat sense ànim de lucre i d’iniciativa social. Treballem en projectes estratègics d’incidència política per contribuir a un nou paradigma social. El nostre objectiu: avançar cap nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat.

La cooperativa no és només una forma jurídica de constituir-nos, també és una filosofia i un posicionament social i ideològic. Volem que la cooperació sigui un valor fonamental de treball de la nostra entitat, aprofitant el talent que hi ha a tota la xarxa feminista i d’entitats socials. Entenem la relació amb les persones com a puntal dels nostres projectes, relacions que les dues sòcies hem anat teixint durant els anys, relacions amb persones que coneixem i reconeixem com a grans professional i que aporten un valor afegit als projectes que promovem des de la cooperativa.

Missió

Treballem per la plena llibertat de les dones i de les persones que no s’ajusten als models de gènere tradicionals.

Perspectiva

Feminista

.

Intercultural i antiracista

.

Interseccional

.

Eixos estratègics

Comunicació amb perspectiva de gènere

Entenem la comunicació com un mitjà imprescindible per a la incidència política i social del feminisme i els mitjans de comunicació, amb els missatges que transmeten a la ciutadania, com uns dels agents fonamentals de la socialització de gènere.

Treballem perquè la xarxa feminista es converteixi en l’eix central del canvi dels discursos hegemònics. És important que es posi en valor el treball i les aportacions de les dones, dels moviments feministes i de totes aquelles institucions que treballen en pro d’una societat igualitària ja que totes elles són agents cabdals de transformació social.

Abordatge estratègic de les violències masclistes contra les dones i les persones LGTBI

Entenem les violències masclistes com l’expressió més greu i devastadora de la situació de desigualtat de poder entre dones i homes, on aquests se situen en una posició de superioritat. Les violències masclistes es produeixen majoritàriament contra les dones, les adolescents i les nenes, pel simple fet de ser dones, però també es produeixen contra aquelles persones que no s’ajusten als models de feminitat i masculinitat hegemònics imperants.

Treballem perquè les violències masclistes es projectin cap a la ciutadania com un fenomen estructural lligat a tot el sistema de creences dominant que naturalitza i legitima les violències contra les dones i les persones no heteronormatives. Valorem les entitats com a agents fonamentals en l’abordatge de les violències masclistes, i prioritzem la coordinació com a estratègia clau.

Transversalització de la perspectiva de gènere i feminista

La incorporació de la perspectiva de gènere i feminista permet ampliar la mirada sobre la realitat, per incidir en la seva transformació. Amb aquesta perspectiva podem identificar les desigualtats de gènere que encara avui en dia es donen en els diversos àmbits (polític, econòmic, social, cultural, etc.) i construir estratègies efectives per superar-les. Ha de ser una mirada tranversal, perquè no és només un tema de “dones”: ha d’incorporar-se en tots els àmbits i per part del conjunt dels actors socials. Ha de ser una mirada interseccional també: és fonamental incloure en l’anàlisi i les estratègies de canvi la perspectiva antiracista, anticlassista, LGTB+, etc.

Equip

Isabel Muntané Rodríguez

Isabel Muntané Rodríguez

Feminista. Periodista especialitzada en comunicació i gènere. Llicenciada en periodisme per a UAB el 1987. Màster en Estudis de Dones, Gènere i Ciutadania de l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dona i Gènere (IIEDG) coordinat per la Universitat de Barcelona; Postgrau sobre la transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques de l’IIEDG i l’EAPC i Postgrau de Web 2.0, de la Fundació Politècnica de Catalunya.

He treballat en diferents mitjans de comunicació i en gabinets de premsa, sempre amb una mirada feminista i situant les dones en el centre de la informació. Els últims quatre anys he treballat a l’Àrea d’Activitats i Entitats de l’Institut Català de les Dones on he aportat el meu coneixement feminista i de la realitat associativa de les entitats de dones a la programació d’activitats i serveis. Des del fa cinc anys sóc professora associada de la Facultat de Comunicació de la UAB on imparteixo seminaris de periodisme especialitzat; gèneres periodístics i periodisme cultural i sóc codirectora i docent del Màster Gènere i Comunicació de la UAB, l’únic d’aquestes característiques a tot l’Estat espanyol.

He dut a terme diferents recerques relacionades amb la comunicació i el gènere com han estat: “Mostres de reproducció digital d’estereotips sexistes a ‘adolescents.cat’” (2015); “8 de març: on són les dones refugiades en la comunicació de la UE?” en coautoria amb Maria Serrano (2016) i “Dones valentes. Per una nova informació sobre les violències sexuals” en coautoria amb Violeta Garcia (2016). El 2016 vaig rebre la menció honorífica del XI Premi 25N de l’Ajuntament de Barcelona (2016) amb el projecte “Dones valentes. Agents d’una informació no masclista sobre les violències sexuals”.

El més interessant del meu perfil és la combinació de la teoria i la pràctica en la comunicació amb perspectiva de gènere i la visió global i estratègica que puc aportar de l’exercici d’aquesta professió no només als mitjans de comunicació sinó també a les institucions i organismes.

Júlia Vega Soria

Júlia Vega Soria

Feminista. Llicenciada en psicologia per la UB al 1991. Màster en Psicologia Clínica i de la Salut i Postgrau en Assessorament Psicopedagògic.

He treballat sempre en el camp social, 17 anys fent projectes d’intervenció psicosocial i d’intervenció psicològica d’atenció directe, amb diverses entitats i serveis públics. Els projectes que sempre he desenvolupat han estat per persones en situació d’especial dificultat i d’especial vulnerabilitat, específicament dones migrades sense permís de residència, treballadores sexuals, dones gitanes i dones en situació de violència masclista. En la meva darrera etapa les funcions principals desenvolupades han estat relacionades amb la creació i coordinació de projectes.

Durant els darrers 8 anys he estat la tècnica responsable del Programa de Intervenció Integral contra la violència masclista del Govern de la Generalitat, a l’Institut Català de les Dones, el que m’ha proporcionat una experiència fonamental en l’abordatge estratègic de les violències masclistes, de les polítiques públiques, dels processos de coordinació i de la xarxa de institucions i professionals involucrats en aquest abordatge.

També en els darrers anys he impartit formació diversa amb relació als drets de les dones a viure lliures de violència masclista i a les polítiques públiques d’abordatge d’aquestes violències, destacant les meves col·laboracions periòdiques amb la Diplomatura de postgrau en Violències Masclistes de la UAB i el Curs d’especialització sobre violències de gènere de la Comissió del Torn d’Ofici del Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona.

El més interessant del meu perfil professional és la combinació entre aquesta visió estratègica per la meva participació en les polítiques públiques, amb les meves capacitats per coordinar i gestionar projectes i equips i la meva experiència, durant anys, en l’atenció directe a les dones.

Amanda Alexanian Meacci

Feminista. Llicenciada en Ciències Polítiques a la Università di Firenze (Florència, Itàlia). Postgrau en Gènere i Igualtat (UAB).

Porto des del 2008 treballant en l’àmbit de la promoció de la igualtat de gènere, amb un interès específic en les eines concretes de transversalització de la perspectiva de gènere. Intentant incorporar una perspectiva interseccional, imprescindible per tenir una visió complexa i política de la realitat.

Com a consultora, he realitzat assessoraments, avaluacions, diagnosis i plans a administracions locals i entitats del tercer sector sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les seves polítiques, projectes, actuacions i formes d’organitzar-se.

Com a formadora, he tractat temes com la perspectiva de gènere en l’atenció a les persones, en la planificació de programes/projectes, en el treball educatiu amb joves. Intento treballar des d’un plantejament participatiu, on les participants puguin partir de la pròpia experiència professionals (i personal) per identificar formes concretes d’aplicació de la perspectiva de gènere a la seva pràctica diària.

Com a investigadora social he aprofundit en l’estudi d’alguns àmbits específics de les violències masclistes, com la trata de dones per a l’explotació sexual i laboral; la perspectiva de gènere i de drets humans en els Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAEs); les formes de participació social i política de les persones migrades des de la perspectiva de gènere.

Pot ser l’aspecte més interessant del meu perfil, a part de la multiplicitat de temes treballats des d’una perspectiva de gènere i feminista, és l’experiència en acompanyar les persones i les organitzacions en baixar a la pràctica conceptes teòrics. Amb l’objectiu últim d’engegar processos realment transformadors.

Maria Serrano García de La Chica

Maria Serrano García de La Chica

Feminista. Llicenciada en Periodisme per la UAB l’any 2009. Postgrau en La comunicació dels conflictes i la pau (UAB) i Màster en Unió Europea (UNED).

La meva experiència professional té el focus en els àmbits del periodisme i la comunicació corporativa i institucional. En periodisme, he col·laborat amb diversos mitjans i plataformes comunicatives. Entre els projectes més recents, destaca la participació en la iniciativa “Ciutats defensores dels drets humans”. També he exercit la docència, com a col·laboradora del Màster en Gènere i Comunicació i com a professora associada a la UAB.

Pel que fa a la comunicació corporativa i institucional, he treballat tant en empreses com en altres tipus d’organitzacions, des d’institucions públiques fins a entitats del tercer sector.

Els aspectes més interessants del meu perfil tenen a veure amb l’acumulació d’una àmplia diversitat d’experiències en l’àmbit de la comunicació, adquirides tant a Catalunya com en altres territoris europeus. S’hi suma la mirada feminista, des del convenciment que la comunicació amb perspectiva de gènere és un factor clau per a l’eliminació de les desigualtats entre homes, dones i persones amb altres opcions de gènere.

Les nostres col·laboradores

Nuria Francolí

Núria Francolí Sanglas

Feminista, investigadora social i coordinadora de projectes. Llicenciada en sociologia per la UAB l’any 2007. Màster en Estudis de Gènere, Dones i Ciutadanies (IIEDG) i Postgrau en Societats Africanes – Singularitats i Mundialització (UPF-CEA).

Vaig començar la meva trajectòria professional com a sociòloga a l’European Women’s Lobby (EWL), a Brussel·les. L’EWL agrupa el moviment feminista i les entitats de dones d’arreu d’Europea i té com objectiu treballar pels drets humans de les dones i la igualtat de gènere. Allà, vaig treballar directament amb temes relacionats amb la política social europea, la independència econòmica de les dones i el mercat laboral i gènere. A més, també vaig col·laborar de forma activa en els projectes vinculats a temes d’immigració i integració, participant en la creació de l’European Network of Migrant Women.
L’any 2009, al tornar de Brussel·les, vaig començar a treballar a la Fundació SURT, primer com a investigadora i coordinadora de projectes i després com a responsable de la línia de recerca de l’entitat. Durant els gairebé 9 anys a SURT, vaig gestionar més de 15 projectes europeus i vaig adquirir experiència en el desenvolupament de tot el cicle dels projectes: la cerca de finançament, el disseny de la proposta, la coordinació, execució i difusió de les activitats planificades, la planificació i seguiment de pressupostos i la realització de les justificacions tècniques i econòmiques. Gran part dels projectes portats a terme eren projectes de recerca, fet que em va permetre adquirir experiència en la investigació social i l’anàlisi de dades. Durant aquest temps vaig crear xarxes de treball amb entitats i professionals del tercer sector i del món associatiu de tot Europa i vaig adquirir experiència en la coordinació d’equips internacionals i la dinamització de reunions i jornades de treball amb diversitat d’agents. En el marc de la gestió i coordinació de projectes, també estava en contacte amb les entitats finançadores per rendir-hi comptes, sol·licitar canvis i respondre requeriments.

Durant el 2016, he estat vinculada al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD), on he pogut adquirir coneixements sobre cooperació internacional i educació per al desenvolupament, així com la lògica i el funcionament de la cooperació descentralitzada i municipalista que es fa des dels ajuntaments catalans. A més, he tingut l’oportunitat de participar en una missió de seguiment i identificació de projectes a Senegal i Gàmbia.

El més interessant del meu perfil és la meva experiència en recerca social aplicada, la gestió de projectes complexos amb diversitat d’agents i la mirada de gènere i feminista sempre present en el meu dia a dia professional i personal.

Laura Bordera

Laura Bordera Iniesta

Feminista, activista i consultora social. Llicenciada en Sociologia a la Universitat de Barcelona (2009), Postgrau en Cultura de Pau a la Universitat Autònoma de Barcelona (2010) i Màster en Investigació Social al Goldsmiths College de la Universitat de Londres (2013).

He estat treballant professionalment en l’àmbit social des del 2014, principalment en consultoria i emprenedoria, tot i que la meva vocació ve de més lluny i està lligada a l’activisme en diferents moviments socials de lluita pels drets humans. És des dels moviments socials que he pogut explorar amb major profunditat els meus interessos i dirigir la meva carrera cap al camp dels feminismes, la participació ciutadana i els moviments migratoris de la població. En aquest darrer àmbit, vaig engegar fa tres anys l’Associació Sociocultural refugiARTe, una entitat que busca la inclusió social de les persones migrants i refugiades a través de l’art.

En els darrers tres anys he accentuat la meva tasca en l’àmbit de les violències masclistes, treballant aspectes que van des de la prevenció a través de formacions i acompanyaments a diverses administracions en l’elaboració de plans i estratègies; fins a la detecció i atenció a espais públics d’oci mitjançant la gestió, dinamització i elaboració d’informes de punts liles d’espais festius de diferents territoris.

El més interessant del meu perfil és la meva capacitat de capitalitzar les diferents experiències que recullo per crear projectes i eines d’iniciativa social des d’una perspectiva participativa i creativa.

Tens algun dubte?

CONTACTA'NS

Este sitio web utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de estas cookies. Más información

ACEPTAR
Aviso de cookies