Reflexions per al treball feminista de les organitzacions

Reflexions per al treball feminista de les organitzacions
23 desembre 2021 Almena Cooperativa Feminista

Aquest mes de desembre hem impulsat el cicle “Pràctiques transformadores per una ESS feminista”, dues converses d’expertes en feminismes i interseccionalitat que han compartit les seves reflexions a través d’Instagram Live. En els diàlegs, hem debatut sobre com incorporar efectivament la perspectiva feminista en les entitats de l’ESS, d’acord amb les idees i estratègies sorgides en el marc del projecte “De l’experiència al relat comú: guia per incorporar la perspectiva feminista a les organitzacions de l’ESS”.

Per a la primera conversa, hem comptat amb l’Ana Muñoz, de  La Ciutat Invisible, que ha reflexionat conjuntament amb la nostra companya Amanda Alexanian Meacci sobre la possibilitat que el desenvolupament i adopció d’un Reglament de Règim Intern propi sigui un primer pas per plantejar-nos com ens organitzem i com volem organitzar-nos. En aquest sentit, el procés ens ha de permetre identificar les diferents necessitats i expectatives de les integrants de l’entitat, per responsabilitzar-nos-en des d’un clar posicionament polític feminista, tot qüestionant el model productivista capitalista. Això planteja un conjunt de reptes i estratègies, vinculades a la corresponsabilitat, el reconeixement, la distribució de tasques, la reciprocitat, la gestió dels conflictes, les bestretes en relació a les necessitats… Tot plegat, es pot recuperar en la gravació de la conversa, aquí.

En la segona conversa, hem tingut  l’Özgür Güneş Öztürk, de Col·lectivaT, que en diàleg també amb la nostra companya  Amanda Alexanian Meacci, ha posat en relleu que la mirada interseccional és imprescindible en totes les organitzacions, especialment quan es defineixen com a feministes i tenen propòsits polítics, ideològics i socials de transformació. A més, la sòcia de Col·lectivaT ha enumerat les principals dificultats i estratègies que formen part de l’experiència de les persones migrades dins de l’ESS. S’han plantejat estratègies internes perquè les organitzacions de l’ESS puguin ser més transformadores i inclusives, incorporant la mirada interseccional i de corresponsabilitat en qüestions com el repartiment del poder, els processos d’admissió, la visibilització de múltiples realitats, l’organització del treball, etc. Aquí es pot recuperar tota la conversa.

El cicle de converses “Pràctiques transformadores per una ESS feminista”  ha estat finançat per l’Ajuntament de Barcelona.

Podeu consultar la  “Guia per incorporar la perspectiva feminista a les cooperatives, construïda a partir d’experiències compartides” i l’“Eina per elaborar reglaments de règim intern amb perspectiva feministaaquí.