Reglaments interns feministes, a l’abast

Reglaments interns feministes, a l’abast
27 maig 2021 Almena Cooperativa Feminista

Després d’un bonic i intens procés de construcció col·lectiva, des d’Almena estem molt contentes de publicar l’“Eina per elaborar reglaments de règim interna amb perspectiva feminista”. Es tracta d’un document que serà útil per a totes les organitzacions de l’Economia Social i Solidària (especialment per a les cooperatives de treball, però també per a altres entitats del tercer sector) que necessitin elaborar o revisar el propi Reglament de Règim Intern (RRI) i que vulguin fer-ho amb una mirada transformadora. Nosaltres hem apostat per “apropiar-nos” d’aquest instrument d’autoregulació interna, i per convertir-lo en una eina que  reflecteixi les prioritats i necessitats de les sòcies, la forma en què s’organitza la cooperativa, i els principis que la regeixen.

Per l’elaboració del document hem replicat la metodologia utilitzada en la primera fase del projecte. En aquest sentit, hem dut a terme un procés paral·lel d’elaboració del RRI d’Almena i de promoció  d’espais d’intercanvi amb altres cooperatives feministes expertes sobre aquest tema.

Durant tot el projecte, hem comptat amb el suport d’assessores expertes en perspectiva feminista, cooperativisme i feminisme interseccional (l’Elba Mansilla i l’Ana Muñoz, de La Ciutat Invisible, i l’Özgür Güneş Öztürk i la Pelin Doğan, de Col·lectivaT). A més, a l’octubre de 2020 vam organitzar el seminari virtual “Com incorporem la perspectiva feminista als nostres reglaments interns?”. Ens sentim especialment agraïdes per les contribucions que les diferents ponents van aportar al projecte: Núria Mateu Almacellas de Fil a l’Agulla, Andrea Alvarado Vives de Iacta Cooperativa d’Advocades, Khady Drame d’Abarka catering, i Matheus Mello, Melisa M. Ramírez i Lucía Dapena de La Selva, ecosistema creatiu.

Què trobareu a l’Eina?

A partir del model estàndard de RRI inclòs en la guia de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, l’Eina identifica temes clau que tenen a veure, per exemple, amb el procés d’elaboració i modificació del RRI, amb les aportacions econòmiques de les sòcies treballadores o amb les condicions laborals que es fixen. Per a cada tema s’apunten elements rellevants a tenir en compte per incorporar la perspectiva feminista interseccional, preguntes clau per facilitar la comprensió i l’aplicació d’aquests elements, i exemples d’estratègies concretes que poden ser inspiradores a l’hora de construir el propi RRI feminista.

Si us endinseu en l’Eina, us acabareu preguntant sobre els perfils que teniu les persones sòcies, sobre la seva diversitat (des d’un punt de vista de gènere, però també d’origen) i sobre les característiques de les futures incorporacions. Us plantejareu si teniu establerts criteris etnocèntrics que d’entrada exclouen a persones d’altres indrets i cultures.

També reflexionareu sobre la classificació professional que utilitzeu, sobre si comporta una valoració desigual de les tasques reproductives (no vinculades directament a projectes, com l’administració o la cura dels espais) i les productives. L’Eina us convidarà a revisar les condicions laborals que establiu, sobretot en relació a les disposicions sobre conciliació i cures de persones dependents i, finalment, us posarà davant preguntes fonamentals per a l’ESS: les cooperatives esdevenim espais més vivibles respecte a les empreses capitalistes? Quins mecanismes articulem per evitar convertir-nos en espais precaritzadors que dificulten la cura de la vida?

 

Esperem que aquestes orientacions puguin ser utilitzades, qüestionades i debatudes, i que s’apliquin en la forma que millor encaixi a cada organització, amb l’objectiu últim de contribuir a la construcció i la consolidació de pràctiques transformadores feministes.

Aquest document complementa i és la continuació de la “Guia per incorporar la perspectiva feminista a les cooperatives, construïda a partir d’experiències compartides”, elaborada en la primera fase del projecte.

Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya, la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.